Рубрика: Строительство

Роль будівництва у житті суспільства

Будівництво відіграє надзвичайно важливу роль у житті суспіль­ства. Добробут людей, праця, відпочинок значною мірою зумов­лю­ють­ся наявністю необхідних будівель і споруд, зокрема...


Матеріали для утеплення стін

Загальні вимоги.Із метою радикальної економії тепло-, електро­енергії, а також, щоб наблизитись до норм енергозатрат на опалення, які діють у Євросоюзі, відповідно до вимог Націона...


Покрівельні та ізоляційні матеріали

133. Як одержують природний бітум? а) із асфальтових порід-вапняків, доломітів, пісків; б) на нафтоперегінних заводах при переробці нафти. 134. Як одержують нафтовий бітум? а) із...


Вікна ліхтарі, вітрини, двері й ворота

Вікна. Розміри й розташування вікон у будівлі призначають відпо­відно до нормативних вимог природної освітленості, архітектурної композиції, одноразових і експлуатаційних затрат. В...


Єдина модульна система в будівництві

19. Що розуміють під «Єдиною модульною системою» в будівництві? а) сукупність правил координації розмірів будівель і їх елементів на основі кратності цих розмірів установленій оди...


Ширина проходів у виробничих приміщеннях

Характер проходів Ширина проходів, м Між технологічними лініями обладнання (столами, мийними, ваннами й т. ін.) при розташуванні робочих місць у проході у два ряди: – при...


Розміщення й вимоги до ділянки забудови

9. Чи можливе розміщення підприємства ресторанного госпо­дар­ства відкритої мережі в окремо розміщених будівлях, чи у при­бу­до­вах або в будівлях іншого призначення з максимальним...


Методичні поради до вивчення теми

Розглядаючи цю тему, слід уяснити, що зведення будівель і споруд виконується тільки за заздалегідь розробленим проектом, що являє собою комплект креслень і пояснювальну записку з р...


Склад проекту на будівництво

25. Чи обов’язкова відповідність обсягу та деталізації робочих кре­с­лень вимогам стандарту «Склад проектної документації для будівництва» (СПДБ)? а) так; б) ні. 26. Чи обов’язкове...