Залишення вогневої позиції

Вогневу позицію залишають за командою старшого офіцера батареї (командира батареї, командира вогневого взводу). Для приведення гармат у похідне положення старший офіцер батареї (командир вогневого взводу) подає команду: “Відбій”, а для залишення вогневої позиції - ”Залишити вогневу позицію” і вказує район шикування колони (не ближче 200м від вогневої позиції), наприклад: ”Батарея, відбій. Залишити вогневу позицію. Район шикування - кут лісу, 300м ліворуч”.

У батареї причіпної артилерії старший офіцер батареї (командир вогневого взводу), крім того, подає команду (сигнал) на вихід тягачів із укриття на вогневу позицію: “Тягачі (машини) до гармат”. По цій команді командир відділення тяги (старший водій) виводить тягачі (машини) до гармат.

Після приведення гармати у похідне положення і прибуття тягача командир гармати подає команду: “Завантажити боєприпаси та майно”.

По цій команді обслуга гармати складає до кузова тягача залишок боєприпасів, упаковку зі стріляними гільзами і пучками пороху, приладдя і шанцевий інструмент.

По команді “Зчіпляй”, або “Завантажити гармату (міномет)” (при перевезенні у кузові) гарматні номери підіймають лафет гармати (стрілу передка), а командир гармати стає так, щоб було видно лафет гармати (стрілу передка) і водія, після цього подає команду (сигнал) водію: “Тягач назад”. Механік-водій (водій) подає тягач назад, гарматні номери зчіплюють гармату з тягачем, потім водій вставляє шплінт у крюк буксирного пристосування, приєднує до розніму тягача гальмівну систему гармати, освітлення габаритних ліхтарів і стоп-сигналів, підіймає руку і доповідає: “Готов”.

За правильність зчеплення гармати з тягачем відповідає командир гармати і механік-водій (водій).

У тому разі, коли немає можливості підвести тягач безпосередньо до гармати, командир гармати подає команду: “Гармату (міномет) до тягача”. По цій команді обслуга підкочує гармату до тягача і по команді: “Зчіпляй” проводить зчеплення.

Після зчеплення гармати з тягачем командир гармати подає команду: “На місця”. Після зайняття обслугою своїх місць подає команду: “Тягач уперед”. Водій просуває гармату на 3-5м уперед. Командир гармати перевіряє готовність до маршу і доповідає старшому офіцеру батареї (командиру вогневого взводу) ”Готов”.

З дозволу старшого офіцера батареї гармати залишають вогневу позицію і на вказаному місці шикуються у колону.

Машини з боєприпасами висуваються у новий район вогневої позиції, як правило, під керівництвом командира вогневого взводу.

Якщо вогневу позицію залишають в умовах вогневого впливу противника чи застосування ним ЗМУ, старший офіцер батареї подає команду: “Відбій. Зосередитись в такому-то районі”.

По цій команді командири гармат самостійно виводять гармати в указаний старшим офіцером батареї район.

Таким чином, підсумовуючи матеріал цього розділу слід зазначити, що у ньому деталізовано порядок роботи старшого офіцера батареї та інших посадових осіб вогневих підрозділів при виборі, підготовці і зайнятті вогневої позиції, а також порядок підготовки і ведення різних видів вогню. Глибоке засвоєння матеріалу цього розділу є необхідною умовою підготовки висококваліфікованих офіцерів артилерійського профілю, спроможних ефективно виконувати вогневі завдання у складних умовах обстановки і в обмежені терміни.

Питання для повторення та самоконтролю

1. У чому полягають вимоги щодо закритої ВП для нарізної, реактивної артилерії та мінометів.

2. Зміст заходів щодо підготовки КМУ, прицільних пристроїв та приладів гармат до ведення вогню.

3. З якою метою визначають найменші приціли і глибину укриття. Особливості визначення найменших прицілів для РСЗО.

4. Для чого розраховують індивідуальні поправки гармат і яким чином вони ураховуються.

5. Які заходи здійснює СОБпід час вибору і зайнятті ВП.

6. У чому полягають заходи, які повинен виконати командир гармати до відкриття вогню.

7. Які команди подає СОБ на відкриття вогню.

8. У чому полягають заходи, які визначає соб при підготовці вогневих взводів до ведення вогню на ВП.

9. Порядок зміни (відміни) поданих команд.

10. Яким чином здійснюється перевірка установок для стрільби.

11. Коли і з якою метою залишають ВП.

12. Які заходи визначає СОБ при організації інженерного обладнання та маскування ВП.

13. Що визначає СОБ при організації безпосередньої охорони та самооборони вогневих взводів на ВП.