Технічні і ергономічні вимоги до організації робочого місця

Більше число ергономічних вимог до якості техніки, елементам устаткування і просторової організації виробничого середовища може зробити враження закінченості процесу оптимізації робочих місць. Однак існуючий досвід суперечить цьому твердженню. Навіть якщо взяти до уваги всі ергономічні рекомендації і безпосередньо реалізувати їх, то з цього не завжди може вийти зручне робоче місце. Тут як і в кожній інший складовій робочого місця, варто прийняти багато вирішень, що впливають на естетичну якість робочого середовища. Зокрема необхідно:

- визначити і реалізувати помірний ступінь упорядкованості елементів робочого середовища з урахуванням площі робочого місця і розмірів цих елементів;

- установити раціональний розподіл світла і тіні;

- визначити ступінь взаємного узгодження елементів робочого середовища за формою, кольором і матеріалом;

- поліпшити естетичні параметри засобів праці за допомогою кольору та ін.

Облік цих вимог призведе до поліпшення композиційної цілісності робочого місця, збільшить його інформаційну виразність і т.д.

Робоче місце (далі РМ) – це оснащений технічними засобами простір, де здійснюється діяльність виконавця. Організацією РМ називається система заходів щодо оснащення РМ засобами і предметами праці і розміщенню їх у визначеному порядку. Правильна організація РМ сприяє підвищенню продуктивності праці.

Організація робочого місця включає:

- облік психофізіологічної сумісності виконавця і засобів праці;

Технічні і ергономічні вимоги до організації робочого місця - №1 - открытая онлайн библиотека - аналіз антропометричних характеристик людини для вибору ергономічно-обґрунтованого робочого положення і робочих зон;

- раціональну компоновку РМ;

- облік факторів зовнішнього середовища, у тому числі соціально- психологічного її аспекту.

Виходячи з загальних принципів організації робочого місця, у нормативно-методичних документах сформульовані вимоги до конструкції робочого місця. До них відносяться:

1. вимоги до конструкції робочого столу, що включають:

- вимоги до розмірів робочої поверхні устаткування (висота, ширина і глибина робочої поверхні);

- вимоги до простору для ніг;

- вимоги до параметрів зон розміщення органів управління на устаткуванні;

- вимоги до параметрів зон розміщення засобів відображення інформації;

- вимоги до взаємного розміщення органів управління і засобів відображення інформації;

2. Вимоги до робочого сидіння відповідно до технічних властивостей робочого місця й антропометричними параметрами людини.

Вимоги по техніці безпеки

У відповідності до вищезазначеної техніки безпеки маємо наступні вимоги при експлуатації ТГА-2.

Загальні вимоги:

1) забороняється експлуатація установки без ознайомлення обслуговуючого персоналу з дійсним керівництвом, проходження інструктажу, перевірки знань і практичних прийомів роботи;

Технічні і ергономічні вимоги до організації робочого місця - №2 - открытая онлайн библиотека 2)забороняється особам, що не пройшли спеціальної підготовки, робити регулювання й налагодження вузлів і деталей агрегату, а також робити ремонт електроустаткування;

3) при експлуатації агрегату необхідно в обов'язковому порядку дотримувати всіх вимог, обговорені інструкцією й іншою експлуатаційною документацією, а також документацією на комплектуючі вузли агрегату;

4) забороняється експлуатація електроустаткування без заземлення;

5) забороняється експлуатація електроустаткування при опорі ізоляції електричних ланцюгів менш 1 Ом;

6) категорично забороняється експлуатація агрегату при виявленні несправностей;

7) забороняється відкривати дверцята пристрою керування при працюючому агрегаті;

8) необхідно відключати агрегат на час:

- налагодження й регулювання;

- прибирання й очищення;

роботи з технічного обслуговування агрегату повинні вироблятися тільки при відключенні пристрою керування від системи енергопостачання;

9) забороняється робота агрегату без присутності обслуговуючого персоналу, що забезпечує контроль за його робочими параметрами;

10) можливими джерелами небезпечних виробничих факторів агрегату за ДСТ 120.003-74 є:

- підвищена напруга електричного ланцюга;

- обертові елементи агрегату;

- підвищена температура поверхонь агрегату;

- підвищені рівні шуму й вібрації;

- тиск робітничого середовища.

Спеціальні вимоги:

11) забороняється експлуатація агрегату при виявленні витоків з резервуара внаслідок порушення цілісності ємності. Причини витоків повинні бути виявлені й негайно усунуті;

Технічні і ергономічні вимоги до організації робочого місця - №3 - открытая онлайн библиотека 12) категорично забороняється робота агрегату без:

- контролю тиску в резервуарі по манометрі (не більше 3.5 кгс/см2);

- контролю температури;

Технічні і ергономічні вимоги до організації робочого місця - №4 - открытая онлайн библиотека 13) забороняється робота агрегату при:

- струмах, що перевищують номінальний струм електродвигуна

(iном =30 а);

- температурі робочого середовища вище 110°З;

- відсутності масла в склянці датчика температури;

- відсутності або несправності запобіжного клапана;

14) забороняється відкриття кранів резервуара без попереднього скидання тиску через кран зливу;

15) при підвищеній вібрації установки й появі шуму негайно відключити теплогенеруючий агрегат. Пуск зробити тільки після усунення причин, що викликали це явище.

Примітка.Заземлення устаткування необхідно виконати відповідно до ГОСТ 12.1. 030-81 і вимог технічної документації на пристрій керування.

Технічні і ергономічні вимоги до організації робочого місця - №5 - открытая онлайн библиотека 4. Екскурсії

На початку практики проводилася екскурсія з метою ознайомлення з кафедрою ПГМ, лабораторіями, експериментальними стендами та обладнанням, майстернею, робочим місцем, матеріальним забезпеченням кафедри та устаткуванням, виробничими та дослідницькими напрямками діяльності кафедри, історією її виникнення та становлення, знайомство з працівниками.

Під час екскурсії дізнався багато нового та цікавого, зокрема про виготовлення і сферу застосування різних деталей, що входять до складу насосу та насосного обладнання, а також теплогенеруючого агрегата(ТГА).

Ознайомився з устаткуванням для експериментальних випробувань робочих коліс насосів, з установкою для гідроабразивного миття РК ЦНС, з верстатами, що знаходяться в цеху.

На кафедрі створена потужна матеріально-технічна база, а також можливості проведення дослідів і випробувань гідравлічних машин, виготовлення продукції для нафтодобувної та харчової галузей, а також сільського господарства.

Технічні і ергономічні вимоги до організації робочого місця - №6 - открытая онлайн библиотека 5. Індивідуальне завдання