Випробування готової продукції

Одним із необхідних етапів виготовлення апарата ТГА-2 є випробування на герметичність баку агрегата. Воно проводиться для того, щоб перевірити якість зварних швів у місцях приєднання кришок і патрубків, а також

герметичності ущільнень і кранів після збиранні, інших можливих дефектів корпусу.

Випробування проводять за допомогою води та стиснутого повітря. Закривши всі крани бака за виключенням одного, через який буде виходити повітря, приєднуємо бак до мережі водопостачання і повністю заповнюємо його. Після цього закриваємо кран для виходу повітря і збільшуємо тиск води у баку до 2-3 атмосфер (тиск регулюємо манометром), при цьому через дефекти починає проступати вода.

Аналогічно ведеться випробування стисненим повітрям.

Помічені дефекти помічаються та усуваються, після чого проводиться повторне випробування.

Випробування готової продукції - №1 - открытая онлайн библиотека 2.4 Контроль якості продукції, її стандартизація та сертифікація

Велике значення при випуску продукції (товарів) має їх якість, пропонована споживачеві. Так, підвищення якості продукції важливо не тільки для підприємства-виготовлювача, але й для споживачів і національної економіки в цілому. Від того, як продукція, що випускається, буде задовольняти запитам певної категорії споживачів, залежить її успішна реалізація на ринку, а це - збільшення об'ємів реалізації, підвищення рентабельності й відповідно ріст престижу й процвітання підприємства.

Попит споживача на якісний товар цілком закономірний. Тому першорядне завдання виробника полягає в задоволенні споживчого попиту на якісний товар і насиченні їм ринку.

Рівень якості продукції залежить від впровадження досягнень науково-технічного прогресу й підвищується залежно від інтересів виробника, оскільки якісна продукція є найбільш конкурентоздатною, щоправда, за умови, що підвищення ціни буде гарантувати реальну й достатню вигоду покупцеві.

Показники якості можна об'єднати по наступних ознаках:

Випробування готової продукції - №2 - открытая онлайн библиотека - надійність - властивість об'єкта зберігати з часом у встановлених межах значення всіх параметрів і необхідних функцій. Вона залежно від призначення й умов його застосування містить у собі безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність і зберігаємість;

- технологічність - містить у собі питому трудомісткість, матеріалоємність, енергоємність виготовлення й обслуговування;

- транспортабельність - пристосованість продукції до транспортування;

- ергономічність - характеризує зручність і комфорт споживання (експлуатації) виробу на етапі функціонального процесу в системі «людина - виріб - середовище використання»;

- екологічність - визначає рівень впливу на навколишнє середовище;

-патентно-правові показники - свідчать про патентну чистоту, патентний захист, а також можливості безперешкодної реалізації продукції на світовому ринку;

Такі показники якості, як екологічність і безпека, підлягають обов'язковій сертифікації.

Гарантами випуску високоякісної продукції є її стандартизація й сертифікація.

Технічне нормування й стандартизація ґрунтуються на принципах:

- обов'язковості застосування технічних регламентів;

- доступності технічних регламентів, технічних кодексів і державних стандартів, інформації про порядок їхньої розробки, затвердження й опублікування для користувачів й інших зацікавлених осіб;

- пріоритетного використання міжнародних і міждержавних (регіональних) стандартів;

- використання сучасних досягнень науки й техніки;

Забезпечення права участі юридичних і фізичних осіб, включаючи іноземних, і технічних комітетів зі стандартизації в розробці технічних кодексів, державних стандартів;

- добровільного застосування державних стандартів.

В області технічного нормування й стандартизації невід'ємну частину займає сертифікація - форма підтвердження відповідності (тобто вид оцінки відповідності, результатом здійснення якого є документальне посвідчення відповідності об'єкта оцінки відповідності вимогам технічних нормативних правових актів в області технічного нормування й стандартизації), здійснювані акредитованим органом по сертифікації або акредитованій іспитовій лабораторії (центром), яким надане право на виконання робіт з підтвердження відповідності або проведення випробувань продукції.

 
  Випробування готової продукції - №3 - открытая онлайн библиотека

Випробування готової продукції - №4 - открытая онлайн библиотека 3. Заходи з техніки безпеки та охорони праці

Техніка безпеки.

Усі прийняті на роботу люди повинні бути ознайомлені із умовами роботи, правами й обов'язками, що вони повинні виконувати.

У статтях розділу “Охорона праці” Кодексу законів про працю сказано, що на кожному об'єкті, де працюють люди, повинні бути створені здорові і безпечні умови праці, що відповідають вимогам охорони праці. Усі будівлі й устаткування не повинні створювати погрози працюючим, а також негативно впливати на стан їхнього здоров'я чи самопочуття.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язані приділяти увагу умовам праці працівника, полегшувати їх оздоровлювати навколишнє середовище і т.д. забезпечувати контроль за здоров'ям працівників зі шкідливими умовами праці, забезпечувати спецодягом і засобами захисту працюючих від шкідливого впливу речовин, використовуваних у процесі роботи. Стежити за дотриманням трудового законодавства, створювати умови для здійснення контролю за умовами праці, піклуватися про відпочинок працюючих.