Звітність у сфері поводження з твердими побутовими відходами

Форма звітності №1-ТПВ та Інструкція щодо заповнення форми звітності №1-ТПВ затверджена Наказом Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Звіт про поводження з твердими побутовими відходами» № 308 від 19.09.2006 р.

Звіт складають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності та підпорядкування, які збирають та перевозять (ТПВ), переробляють, утилізують, розміщають їх на полігонах чи звалищах.

До звіту включають дані про обсяги зібраних, перевезених, перероблених, утилізованих, розміщених на полігонах чи звалищах ТПВ.

Розділ 1. «Збирання та перевезення твердих побутових відходів» заповнюють установи, організації, підприємства, їх відокремлені підрозділи, фізичні особи – підприємці, які збирають та перевозять ТПВ.

Розділ 2. «Перероблення та/або утилізація твердих побутових відходів» заповнюють підприємства сміттєпереробні: сортувальні, піролізні, біотермічні, біодинамічні, промислового чи польового компостування тощо; сміттєспалювальні заводи чи підприємства, що експлуатують установки для спалювання відходів.

Розділ 3. «Захоронення твердих побутових відходів на полігонах (звалищах)» заповнюють підприємства, організації, які експлуатують полігони (звалища), наприклад на правах оренди, або являються власниками цих об'єктів поводження з ТПВ.

Розділ 4. «Моніторинг поводження з твердими побутовими відходами» заповнюють підприємства, установи, організації, їх відокремлені підрозділи, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, інші суб'єкти господарської діяльності різних форм власності, які працюють у сфері поводження з ТПВ.

Таблиця 4.21 – Групи добрив і допустимі величини вмісту

в них важких металів, мг/кг сухої речовини, обмеження у дозах, частоті внесення і областях використання у лісному господарстві,

зеленому будівництві та для рекультивації земель

Найменування показника Група А Група Б Група В
Використання в якості добрив (або для виготовлення компосту) у дозах, адекватних стандартним добривам Використання у дозі 4-5 т/га на рік за сухою речовиною або не більше 15 т/га раз у 3 роки Використання у дозі 5-6 т/га за сухою речовиною раз у 5 років з обов'язковим контролем фонового вмісту елементів
Лісові культури, зелене будівництво Лісові культури, зелене будівництво Лісові культури, зелене будівництво, рекультивація земель
Стронцій до 300 300-450 450-600
Свинець до 750 750-1500 1500-2000
Ртуть до 15 15-30 30-50
Кадмій до 30 30-100 100-250
Нікель до 300 300-600 600-900
Хром +3 до 750 750-2000 2000-5000
Марганець до 2000 2000-4000 4000-7000
Цинк до 3500 3500-7000 7000-9000
Мідь до 1500 1500-3000 3000-6000
Кобальт до 100 100-200 200-300
Залізо до 25000 25000-35000 35000-45000