Питання 4. Відкрита та скрита прокладка мережі. Трасування стояків, мереж та розводок

Правильний вибір місць прокладання мереж внутрішнього водопро­воду знижує вартість влаштування системи і полегшує її експлуатацію. Трубопроводи прокладають паралельно стінам і лініям колон і за можли­вістю прямолінійно.

Магістральні трубопроводи прокладають таким чином, щоб об'єдна­ти всі стояки і трубопровід, що подає воду в будинок. У мережах з нижнім розведенням їх розміщують в підпіллях, підвалах, на технічних поверхах або підпільних каналах. При верхньому розведенні магістралей трубо­проводи прокладають на горищі або у міжфермовому просторі промис­лових будинків.

Для захисту труб від конденсації вологи і промерзання їх утеплюють. Для спуску води магістралі прокладають з уклоном 0,002-0,005 у бік вво­ду або водорозбірних точок. У нижніх точках мережі встановлюють водовипускні пристрої (крани або трійники з заглушками).

На магістральних лініях у житлових і громадських будинках слід пе­редбачати підключення поливальних кранів діаметром 25 мм, які розмі­щують на цоколі зовнішніх стін із розрахунку 1 кран на 60 - 70 м периметра будинку. Трубопроводи від магістралей до поливальних кранів про­кладають по найкоротшій відстані з уклоном для їх спорожнення на зиму через відключаючі і спускні вентилі.

Водопровідні стояки прокладають за можливістю в місцях розташу­вання найбільшої кількості водорозбірних приладів таким чином, щоб кількість стояків і довжина підведень до санітарних приладів були мінімальними. Для зручності стояки водопроводу розміщують поряд з іншими трубопроводами, використовуючи для цього спільні отвори у перекриттях, спільні ніші, шахти і блоки. Залежно від призначення та ступеня благоустрою будинку трубопроводи прокладають двома основ­ними способами: відкрите прокладання - по колонах, балках, фермах, стінах та приховане прокладання - в борознах, каналах, нішах, блоках і панелях. Прокладати водопровідні труби у вентиляційних і димових каналах забороняється.

Питання 4. Відкрита та скрита прокладка мережі. Трасування стояків, мереж та розводок - №1 - открытая онлайн библиотека

Прокладання труб:

1 – хомут; 2 – підставка; 3 – перекриття; 4 – бронза; 5 – водопровідний стояк; 6 – каналізаційний стояк; 7 – кронштейн;

8 – кріплення; 9 – бітум; 10 – гільза; 11 – просмолене пасмо.

До будівельних конструкцій труби кріплять за допомогою гаків, хо­мутів, кронштейнів, підвісок, закладних деталей, дерев'яних корків або дюбелів (дивись малюнок 33). При перетині трубопроводів з перекриттями на тру­бах влаштовують гільзи з толю, листового заліза або обрізків труб.

Підведення від стояків до санітарних приладів прокладають у жит­лових будинках в основному відкрито, по стінах кухонь і санвузлів. До­цільно розміщувати їх під санітарними приладами на висоті 15 - 40 см над підлогою. Горизонтальні ділянки підведень з'єднуються вертикаль­ними трубопроводами з водорозбірною арматурою, яка встановлюється з кожним санітарно-технічним приладом, як правило, по осі приладу на нормованій висоті.

Встановлення запірної арматури на внутрішніх водопровідних мере­жах належить передбачати; на кожному вводі; на кільцевій мережі для відключення ремонтних ділянок; біля основи стояків господарсько-пит­ної або виробничої мережі в 3-хповерхових будинках і вище; біля основи пожежних стояків з числом пожежних кранів у 5 і більше; на відгалуженні від магістральної лінії водопроводу; на відгалуженнях у кожну квартиру чи номер готелю; на підведеннях до зливних бачків, зливних кранів і водонагрівних колонок; перед зовнішніми поливальними кранами; перед приладами і апаратами спеціального призначення.

Питання 4. Відкрита та скрита прокладка мережі. Трасування стояків, мереж та розводок - №2 - открытая онлайн библиотека Питання 4. Відкрита та скрита прокладка мережі. Трасування стояків, мереж та розводок - №3 - открытая онлайн библиотека

Засоби для кріплення трубопроводів:

а – гак; б – хомут; в – підставка; г – деталі кріплення; д – кронштейн:

1 – дерев’яний корок; 2 – шайба; 3 – підвіска; 4 – хомут;

5 – цементний або гіпсовий корок; 6 – дюбель; 7 – пластмасова трубка;

8,9 – штукатурка; 10 – кріплення приладу; 11 – шуруп; 12 – цементний розчин.

Для обліку витрат води на відгалуженнях у кожну квартиру обов'яз­ково після запірної арматури слід встановлювати лічильник води.

При проектуванні внутрішніх водопроводів будують аксонометрич­ну схему системи водопостачання, яка дає повне уявлення про систему і є основою для гідравлічного розрахунку.