Тема 5. Правовий режим земель житлової та громадської забудови

Тема 4. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.

Тема 3. Право землекористування та його види

Загальна характеристика права землекористування (об’єктивне та суб’єктивне розуміння). Суб’єкти та об’єкти права землекористування. Окремі титули права землекористування, їхній зміст та загальна характеристика. Види права землекористування. Права та обов’язки землекористувачів. Особливості права постійного землекористування. Суб’єкти та об’єкти права постійного землекористування. Підстави виникнення та припинення права землекористування. Права та обов’язки землекористувачів. Поняття оренди землі. Договір оренди земельної ділянки. Істотні умови договору оренди земельної ділянки. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського та іншого призначення. Поняття та класифікація обмежень прав на землю. Земельні сервітути як форма обмеження прав на землю. Приватні земельні сервітути. Публічні земельні сервітути. Підстави та порядок виникнення та припинення права земельного сервітуту. Обмеження прав на землю, які випливають із права добросусідства. Способи забезпечення права добросусідства. Підтримання та відновлення меж земельних ділянок.

Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. Визначення понять «угіддя», «рілля», «ґрунти». Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Суб’єкти права сільськогосподарського землекористування та загальна характеристика їх правового статусу. Громадяни України, юридичні особи України (фермерські господарства, сільськогосподарські кооперативи, аграрні акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, агрофірми, сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарські науково-дослідні установи та навчальні заклади, сільськогосподарські професійно-технічні училища, несільськогосподарські підприємства, установи та організації, релігійні організації, об’єднання громадян) - як суб’єкти права сільськогосподарського землекористування. Землі фермерських господарств. Землекористування сільськогосподарських кооперативів. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства; садівництва; городництва; сінокосіння та випасання худоби. Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва.

Поняття і склад земель житлової та громадської забудови, особливості правового режиму.

Законодавство, що визначає правовий режим земель житлової та громадської забудови. Особливості правового режим}' земель сільських та міських поселень.

Управління в галузі використання та охорони житлової та громадської забудови. Особливості функцій управління в галузі використання, відтворення та охорони земель житлової та громадської забудови. Правові форми планування і забудови земель. Юридична природа плану земельно-господарського устрою території. Правове забезпечення розподілу і перерозподілу земель житлової та громадської забудови. Функціональний поділ земель житлової та громадської забудови, особливості їх правового режиму.

Правові форми використання земель житлової та громадської забудови. Використання земель житлової та громадської забудови на праві власності та праві землекористування. Суб’єкти, об'єкти та зміст права землекористування на землях житлової та громадської забудови. Особливості правової охорони земель житлової та громадської забудови.

Юридичні гарантії ефективного використання, відтворення та охорони земель житлової та громадської забудови.