Завдання 53-58 мають по сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні

Розв’яжіть завдання 49-52, використовуючи наведену карту.

Завдання 53-58 мають по сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні - №1 - открытая онлайн библиотека

49. Визначте висоту (у метрах) обриву на правому березі річки Андоги.

50. Визначте азимут, за яким пройде траса водогону вздовж стежки в напрямку від річки Андоги до загону для худоби.

51. Обчисліть відносну висоту (у метрах), на яку потрібно піднімати воду водогоном, що пройде вздовж стежки від річки Андоги до загону для худоби.

52. Відстань на карті від річки Андоги до загону для худоби біля села Мостище виміряно вздовж стежки й зіставлено з лінійним масштабом. Використовуючи рисунок, визначте цю відстань у метрах.

53. Укажіть характерні риси господарства Карпатського економічного району.

1 пропорційно розвиваються всі галузі господарства
2 потреби в електроенергії забезпечують гідроелектростанції
3 машинобудування зорієнтовано на вироблені в районі чорні й кольорові метали
4 експортне значення має текстильна промисловість
5 на природних пасовищах розвинулося вівчарство
6 працюють підприємства всіх галузей лісопромислового комплексу
7 галузями спеціалізації району є туризм і курортне господарство

54.Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо зміни посівних площ (тис. га) під технічними культурами в Україні. Використовуючи статистичні дані, визначте вплив цих змін на розвиток переробних галузей промисловості.

Технічна культура 1990 р. 2000 р. 2010 р.
Цукрові буряки
Соняшник
Соя
Ріпак
Льон-довгунець

1 зростає частка вітчизняної сировини у виробництві бавовняних тканин
2 прискорюється розвиток усіх галузей харчової та легкої промисловості
3 зменшується кількість цукрових заводів
4 збільшуються обсяги імпорту сировини для олійно-жирової промисловості
5 створюється потужна сировинна база для виробництва біопалива з ріпаку
6 утрачається перспектива розвитку виробництва рослинної олії
7 зникає одна з галузей спеціалізації Полісся - льняна промисловість

55. Родина розглядає варіант переїзду з Чернігова до передмістя Одеси. Члени родини вважають, що обслуговувати такий самий приватний будинок і садибу на Одещині буде простіше і дешевше завдяки особливостям клімату цього регіону. Які твердження доводять правильність їхніх міркувань?

1 менша тривалість зими, а тому - опалювального сезону
2 менші витрати на кондиціонування повітря влітку
З менша швидкість і руйнівна сила вітру
4 мала ймовірність підтоплення садиби під час весняних повеней
5 менша загроза пізніх весняних заморозків
6 менше спекотних днів із підвищеною пожежонебезпекою
7 менші витрати на поливання саду та газону

56. Які рекордні природні об'єкти світу знаходяться в Євразії?

1 найбільший півострів
2 найвища гора
3 найдовша річка
4 найглибше озеро
5 найвищий водоспад
6 найпотужніший покривний льодовик
7 найсухіша пустеля

57. Порівняйте місце України й Великої Британії в міжнародному поділі праці. Визначте види діяльності, для розвитку яких в Україні вигідно використати сучасні технології з Великої Британії та досвід їхнього впровадження в цій країні.

1 освоєння родовищ нафти і газу на шельфі Чорного й Азовського морів
2 будівництво потужних гідроелектростанцій у гірській місцевості
3 розширення виробництва літаків цивільної авіації
4 видобування кам'яного вугілля кар'єрним способом
5 спорудження зрошувальних каналів у степовій зоні
6 переведення тваринництва на інтенсивний шлях розвитку
7 відродження виноградарства і виноробства на півдні країни

58. Які чинники зумовили стрімкий розвиток автомобілебудування в окремих країнах, що розвиваються, - Бразилії, Індії, Мексиці?

1 сприятлива екологічна ситуація
2 збільшення обсягів видобування рудної сировини
3 забезпеченість усіма видами енергоносіїв
4 дешева робоча сила
5 великий внутрішній споживчий ринок
6 інвестиційна політика урядів цих країн
7 прискорений розвиток науки

· Щоб додати коментар, увійдіть