Завдання з розв’язанням. 1. Стисло охарактеризуйте виробничу інфраструктуру

Контрольні питання

1. Стисло охарактеризуйте виробничу інфраструктуру.

2. Які задачі покладаються на інструментальне господарство?

3. Укажіть мету індексації інструменту та оснащення, наведіть приклад її використання.

4. Як підрахувати потребу підприємства у кожному виді інструменту на плановий період?

5. Назвіть основні напрями вдосконалення інструментального господарства.

6. У чому полягають цілі, завдання та функції ремонтного господарства?

7. Для чого необхідна система планово-запобіжного ремонту?

8. Охарактеризуйте сутність і призначення ремонтних нормативів.

9. Як розрахувати тривалість міжремонтного циклу для металорізального устаткування?

10. Яка різниця між поточним, середнім і капітальним ремонтом?

11. Окресліть цілі та завдання організації енергетичного господарства.

12. Охарактеризуйте склад та структуру енергетичного господарства великого підприємства.

13. У чому полягають основні завдання енергетичного господарства підприємства?

14. Якими методами визначається потреба підприємства в енергії різних видів?

15. Завдяки яким чинникам досягається економія енергоресурсів на підприємстві?

Завдання 1. Розрахувати трудомісткість ремонту обладнання за період ремонтного циклу.

Вихідні дані. Ремонтний цикл на машинобудівному підприємстві становить 3 роки. Міжремонтний період середнього ремонту – 6 місяців, поточного – 90 днів, міжоглядового періоду – 15 днів. Трудомісткість одного середнього ремонту – 1200 нормо-год., поточного – 120 нормо-год., огляду – 60 нормо-год.

Розв’язання:

- розрахунок кількості середніх ремонтів протягом ремонтного циклу:

Завдання з розв’язанням. 1. Стисло охарактеризуйте виробничу інфраструктуру - №1 - открытая онлайн библиотека ;

- розрахунок трудомісткості середніх ремонтів:

Завдання з розв’язанням. 1. Стисло охарактеризуйте виробничу інфраструктуру - №2 - открытая онлайн библиотека ;

- розрахунок кількості поточних ремонтів:

Завдання з розв’язанням. 1. Стисло охарактеризуйте виробничу інфраструктуру - №3 - открытая онлайн библиотека ;

- розрахунок загальної трудомісткості поточних ремонтів:

Завдання з розв’язанням. 1. Стисло охарактеризуйте виробничу інфраструктуру - №4 - открытая онлайн библиотека ;

- розрахунок трудомісткості огляду:

Завдання з розв’язанням. 1. Стисло охарактеризуйте виробничу інфраструктуру - №5 - открытая онлайн библиотека ;

- розрахунок трудомісткості ремонтних робіт ремонтного циклу:

Завдання з розв’язанням. 1. Стисло охарактеризуйте виробничу інфраструктуру - №6 - открытая онлайн библиотека

Відповідь: Трудомісткість ремонту обладнання – 10320 нормо-год.