Засоби боротьби зі статичною електрикою

Статична електрика і її вплив на організм людини

Статична електрика - сукупність явищ, пов'язаних з виникненням, збереженням і релаксацією (зменшенням величини) вільних електричних зарядів на поверхні і в об'ємі діелектричних і напівпровідникових матеріалів або на ізольованих провідниках.

При дотику двох поверхонь неоднорідних рідких або твердих речовин на поверхні дотику утворюється подвійний електричний шар, який являє собою розташовані певним чином електричні заряди з протилежними знаками. Матеріали з питомим об'ємним електричним опором р > 108Ом - м відносять до напівпровідників і діелектриків.

У виробничих умовах виникає і накопичується статична електрика при:

пневмотранспорті пиловидних і сипучих матеріалів (при русі їх у трубах і апаратах, дробленні, перемішуванні і просіюванні);

транспортуванні діелектричних рідин (зливі, наливі і перекачуванні світлих нафтопродуктів по трубопроводах і гумових шлангах у резервуарну ємність);

транспортуванні стиснених і зріджених газів по трубах;

нанесенні полімерної ізоляції на трубопровід;

в процесі обробки матеріалів;

використанні пасових передач і транспортних стрічок;

на зовнішній поверхні монітора внаслідок бомбардування люмінофору електронними променями, які виходять з прожек­тора монітора та ін.

Статична електрика може діяти на організм людини у вигляді малого струму, який тривалий час проходить через тіло людини, короткочасного електричного розряду, а також електричного поля. Для людини розряди статичної електрики прямої небезпеки не становлять. Тіло людини легко електризується, його потенціал може досягати 15 кВ, але струми розряду досить малі -мікроампери. Іскрові розряди викликають у людини відчуття слабого або гострого поколювання і лише при різниці потенціалів ЗО кВ викликають тимчасову судому. Короткочасна дія розрядного струму викликає переляк, неправильні дії, що призводять до травм.

Статична електрика може створити перешкоди в роботі електронних приладів автоматики. Статична електрика може спри­чинювати вибухи, пожежі в місцях накопичення вибухонебезпеч­ного пилу, парів і газів.

Засоби боротьби зі статичною електрикою - №1 - открытая онлайн библиотекаЗасоби боротьби зі статичною електрикою - №2 - открытая онлайн библиотекаЗасоби боротьби зі статичною електрикою - №3 - открытая онлайн библиотекаОсновні заходи захисту від статичної електрики:

- заземлення електроповідних частин технологічного обладнання (для відведення заряду в землю, Rзазем < 100 Ом);

- збільшення відносної вологості повітря до 65-70% - водяна
плівка екранує емісію електронів і забезпечує розтікання за-
рядів по поверхні, що знижує потенціали зарядів практично
до нуля;

- іонізація повітря - іонізатори повітря (нейтралізатори зарядів) створюють іони обох знаків, іони потрібного знаку притягуються і нейтралізують заряди; за принципом дії нейтралізатори бувають індуктивні, високовольтні, високочастотні, радіоактивні і комбіновані;

- запобігання виникненню заряду шляхом зниження швидкості матеріалів, що труться;

- додавання струмопровідних домішок, антистатичних домішок в рідини (мікрододатки ПАР), обробка плівкових матеріалів антистатиком.

Для захисту людини від статичної електрики використовують антистатичний одяг і взуття, струмопровідні підлоги з питомим опором (не більше 106 Ом-м), електропровідні браслети, що легко знімаються, і струмопровідну оббивка крісел, яка заземляється.

Тема 7. Пожежна безпека в промисловості