Метод одночасного розподілу

Метод розподілу взаємних послуг

Метод послідовного розподілу

Витрати кожного обслуговуючого підрозділу розподіляють послідовно щодо виробничих підрозділів та інших обслуговуючих підрозділів.

Перший обслуговуючий підрозділ, витрати якого вже розподілено, не буде включати витрати іншого підрозділу, який його обслуговував. Тому для найбільш точного результату першим треба обирати той обслуговуючий підрозділ, який обслуговувався найменше, і так далі.

У нашому прикладі першим можна обрати автотранспортний цех, оскільки він використовує послуги тільки складу матеріалів (10%). Наступними будемо розподіляти витрати складу матеріалів, а вже потім – витрати ремонтного цеху (табл. 3.6).

Таблиця 3.6 - Послідовний розподіл витрат обслуговуючих підрозділів

Показник Підрозділ Усього
Автотранс-портний цех Склад матеріалів Ремонтний цех Пошивочний цех Розкрійний цех
Витрати для розподілу
Розподіл послуг:            
автотранспортного цеху (50%,25%, 10%,15%) (180000) -
складу матеріалів (30/90,40/90,20/90)   (210000) -
ремонтного цеху (30/100,70/100)     (415000) -
Усього - - -

Витрати складу матеріалів, що підлягають розподілу (210000 грн.), обчислені таким чином: його прямі витрати 120000 грн. плюс розподілені витрати автотранспортного цеху 90000 грн. Пропорція розподілу не враховує процент витрат автотранспортного цеху.

Накопичені витрати ремонтного цеху, які будуть розподілятись – 401667 грн.

Витрати кожного обслуговуючого підрозділу розподіляються послідовно з урахуванням взаємних послуг. Після цього витрати обслуговуючих підрозділів розподіляють тільки між виробничими підрозділами так само, як і за методом прямого розподілу (табл. 3.7)

Таблиця 3.7 - Метод взаємних послуг

Показник Підрозділ Усього
Автотранс-портний цех Склад матеріалів Ремонтний цех Пошивочний цех Розкрійний цех
Витрати для розподілу
Взаємні послуги:            
автотрансп.цеху на витрати складу та ремонтного цеху (50%, 25%) (135000)      
складу на витрати автотрансп.цеху та ремонтного цеху (10%, 30%) (48000)      
Усього
Розподіл послуг:            
автотранспортного цеху (10/25,15/25) (57000)     -
складу матеріалів (40/60,20/60)   (162000)   -
ремонтного цеху (30/100,70/100)     (381000) -
Усього - - -


Передбачає розподіл взаємних послуг шляхом розв’язання системи рівнянь.

За нашим прикладом рівняння матимуть вигляд:

А=180000+0,1М;

М=120000+0,5А;

Р=300000+0,25А+0,3М,

Де А – витрати автотранспортного цеху;

М – витрати складу матеріалів;

Р – витрати ремонтного цеху.

Розв’язуємо цю систему, підставивши у друге рівняння перше:

М=120000+0,5(180000+0,1М), звідси М=221052,6;

А=180000+0,1*221052,6=202105,3;

Р=300000+0,25*202105,3+0,3*221052,6=416842,1.

Наступним кроком є розподіл витрат обслуговуючих підрозділів відповідно до обсягів наданих ними послуг (табл. 3.8)

Таблиця 3.8 - Одночасний розподіл витрат обслуговуючих підрозділів

Показник Підрозділ Усього
Автотранс-портний цех Склад матеріалів Ремонтний цех Пошивочний цех Розкрійний цех
Витрати для розподілу
Розподіл послуг:            
автотранспортного цеху (50%,25%, 10%,15%) (202105,3) 101052,7 50526,3 20210,5 30315,8 -
складу матеріалів (10%,30%,40%,20%) 22105,3 (221052,6) 66315,8 44210,5 -
ремонтного цеху (30%,70%)     (416842,1) 125052,6 291789,5 -
Усього - - - 833684,1 816315,8

Найбільш точний результат дає метод одночасного розподілу, проте на практиці найбільш поширеним є метод прямого розподілу, так як він є найпростішим і відповідно найдешевшим.

Після здійснення розподілу можна приступати до розподілу витрат цехів основного виробництва на окремі вироби.

ТЕМА 4