Практичне заняття №10

Тема дисципліни: Основи ВЕБ-дизайну.

Тема заняття: Створення та розміщення ВЕБ-сторінок.

Мета заняття: Закрипіти теоретичні знання студентів і набути практичні навички роботи з Microsoft Internet Explorer по проектуванню та створенню Web - сторінки у середовищі текстового редактора MS Word.

Тривалість: 2 години.

Порядок виконання роботи

1. Увімкніть ПК.

2. Для групування всіх файлів даної роботи, у папці із шифром вашої групи створіть папку з вашим прізвищем.

3. Здійсніть запуск Microsoft Internet Explorer.

4. Для створення Web - сторінки виконайте запуск MS Word.

5. Збережіть новий документ як документ HTML з ім’ям index.htm у створеній папці, для чого:

5.1. У меню “Файл” виберіть команду “Сохранить как веб-страницу…”;

5.2. У діалоговому вікні “Сохранение документа”, що відкрилося:

5.2.1. У полі “Папка” установіть папку з вашим прізвищем, де передбачається розмістити створювані файли;

5.2.2. У полі “Имя” уведіть - index;

5.2.3. У полі списку, що розкривається, “Тип файлу” встановлюєте - “Веб- страница”;

5.2.4. Кнопкою <Сохранить> виконайте збереження файлу.

6. Для завдання фону створюваної сторінки необхідно:

6.1. У меню “Формат” _> “Фон” _> “Способы заливки”;

6.2. У однойменному діалоговому вікні, що відкрилося, на вкладці “Текстура” виберіть довільний варіант;

6.3. Кнопкою <Ok> завершуйте створення фону.

7. У даному файлі створіть таблицю з наступними параметрами:

“Число столбцов” - 2;

“Число строк” - 2.

8. Установіть курсор у лівий верхній осередок таблиці й вставте довільний малюнок у цей осередок.

9. В осередку під малюнком створіть посилання, наприклад, назва посилання - Головна, для чого:

9.1. Установите курсор лівий нижній осередок таблиці й уведіть назву посилання - Головна;

9.2. Виділіть назву посилання й виконайте на ній фіксацію ПКМ;

9.3. У контекстному меню виберіть пункт “Гиперссылка...”;

9.4. У діалоговому вікні “Добавление гиперссылки”, що відкрилося,:

9.4.1. У полі “Папка” установіть папку з вашим прізвищем, де передбачається розміщення створюваних файлів;

9.4.2. У робочій області вікна на вкладці “текущая папка” виконайте маркірування файлу - index.htm;

9.4.3. У полі “Адрес” формується ім’я виділеного файлу;

9.4.4. Кнопкою <Ok> завершуєте створення посилання.

10. Аналогічним образом у цьому ж осередку створіть нижче посилання з назвою «Посилання» для файлу links.htm.

11. У правому верхньому осередку таблиці введіть великими символами текст:

Сторінка студента

Групи (шифр групи)

(прізвище й ім’я)

Примітка: Перший рядок вирівняйте по лівому краю, інші – по правому.

12. У правому нижньому осередку таблиці введіть поточну дату.

13. Збережіть створену сторінку.

14. Створіть ще одну сторінку з ім’ям links.htm у тій же папці, де й index.htm, де вкажіть:

Заголовок: Посилання

Зміст: Довільні посилання на ресурси Internet (кожну з нового рядка, посередині).

Унизу сторінки створіть посилання «На головну», що вказує на файл index.htm.

15. Збережіть створену сторінку.

16. Закрийте MS Word.

17. Виконайте локальне випробування сторінки, для чого:

17.1. Відкрийте папку зі створеними файлами й виконайте подвійну фіксацію на файлі index.htm;

17.2. Перевірте наявність всіх елементів сторінки й працездатність посилань;

17.3. Якщо виявлені помилки, відкрийте веб-сторінку в MS Word і відредагуйте її.

18. Результати виконання практичного завдання представте викладачеві для оцінки Вашої роботи.

19. Вийдіть із Internet Explorer.

20. Вийдіть із Microsoft Word.

21. Виключіть ПК (за вказівкою викладача).

22. Оформіть дану роботу.

Питання та завдання для самоконтролю

1. Як здійснюється одержання інформаційної допомоги по тематиці даної роботи?

2. Методика збереження нового документа як документа HTML.

3. Як здійснюється створення фону для Web - сторінки.

4. Методика побудови посилання.

5. Методика виконання локального випробування Web – сторінки.