Проектування споруд очищення стічних вод

В цьому розділі наведені методики проектування найбільш розповсюджених споруд очищення стічних вод та обробки осадів. При необхідності проектування інших споруд можна користуватись довідковою літературою [1,3,6].

5.2.1 Решітки-дробарки.

Марка решітки-дробарки – РД-400.

Кількість робочих решіток-дробарок обумовлена величиною швидкості vщ руху води у щілинах обладнання, площа Fщ, см2, яких обумовлена маркою решітки:

Проектування споруд очищення стічних вод - №1 - открытая онлайн библиотека ; (см2)

Швидкість у щілинах vщ не повинна перевищувати 1,2 м/с з метою попередження протискання забруднень через отвори.

Проектування споруд очищення стічних вод - №2 - открытая онлайн библиотека ;

Проектування споруд очищення стічних вод - №3 - открытая онлайн библиотека Кількість решіток-дробарок визначається за формулою:

Проектування споруд очищення стічних вод - №4 - открытая онлайн библиотека

Проектування споруд очищення стічних вод - №5 - открытая онлайн библиотека ;

Проектування споруд очищення стічних вод - №6 - открытая онлайн библиотека .

Пісковловлювачі

Площа Fп поперечного перерізу пісковловлювача визначається за швидкістю vп руху води при максимальній витраті qmax (рекомендована величина швидкості руху води в горизонтальному пісковловлювачі vn = 0,3 м/с):

Проектування споруд очищення стічних вод - №7 - открытая онлайн библиотека ; (м2)

Проектування споруд очищення стічних вод - №8 - открытая онлайн библиотека ;

Робоча глибина Нп горизонтальних пісковловлювачів становить 2,0 м.

Ширина Вп, секції горизонтального пісковловлювача визначається за формулою :

Проектування споруд очищення стічних вод - №9 - открытая онлайн библиотека ; (м)

де п - кількість секцій пісковловлювачів (приймається не менше 2 ).

Проектування споруд очищення стічних вод - №10 - открытая онлайн библиотека ;

Довжина пісковловлювача визначається за формулою:

Проектування споруд очищення стічних вод - №11 - открытая онлайн библиотека ; (м)

Проектування споруд очищення стічних вод - №12 - открытая онлайн библиотека ;

Кількість піску Qп, затриманого пісковловлювачем за добу, становить:

Проектування споруд очищення стічних вод - №13 - открытая онлайн библиотека ; (м3/добу)

де Nекв. - еквівалентне за показником завислих речовин число жителів, яке дорівнює:

Проектування споруд очищення стічних вод - №14 - открытая онлайн библиотека ; (чол.)

Проектування споруд очищення стічних вод - №15 - открытая онлайн библиотека ;

Проектування споруд очищення стічних вод - №16 - открытая онлайн библиотека ;

Пісок, що затримується у пісковловлювачах, подається для зневоднення на піскові майданчики. При розрахунку піскових майданчиків для підсушування піску визначається річна кількість затриманого піску Qп/річ. :

Проектування споруд очищення стічних вод - №17 - открытая онлайн библиотека ; (м3/рік)

Проектування споруд очищення стічних вод - №18 - открытая онлайн библиотека ;

Площа піскових майданчиків визначається з умови річного навантаження на них h = 3 м32 за рік:

Проектування споруд очищення стічних вод - №19 - открытая онлайн библиотека . (м2)

Проектування споруд очищення стічних вод - №20 - открытая онлайн библиотека ;

Піскові майданчики складаються з окремих карт. Розміри карт піскових майданчиків визначаються, виходячи з умови, що число карт повинно бути не менше nк = 3.

Площа однієї карти піскового майданчика:

Проектування споруд очищення стічних вод - №21 - открытая онлайн библиотека2)

Проектування споруд очищення стічних вод - №22 - открытая онлайн библиотека ;

Первинні відстійники

Ефективність Eп.в. відстоювання обумовлюється тим, що на біологічне очищення рекомендується подавати воду із вмістом завислих речовин Сз.р/біо., який не перевищує 150 мг/л:

Проектування споруд очищення стічних вод - №23 - открытая онлайн библиотека (%)

Проектування споруд очищення стічних вод - №24 - открытая онлайн библиотека ;

Гідравлічна крупність часток, які будуть видалені у первинному відстійнику за прийнятих умов, становить:

Проектування споруд очищення стічних вод - №25 - открытая онлайн библиотека (мм/с)

Проектування споруд очищення стічних вод - №26 - открытая онлайн библиотека ;

Кількість відстійників Nв повинна бути не менша двох. Пропускна здатність одного відстійника розраховується за формулою:

Проектування споруд очищення стічних вод - №27 - открытая онлайн библиотека3/год)

Проектування споруд очищення стічних вод - №28 - открытая онлайн библиотека ;

Ширина первинного відстійника визначається за формулою:

Проектування споруд очищення стічних вод - №29 - открытая онлайн библиотека (м)

Проектування споруд очищення стічних вод - №30 - открытая онлайн библиотека ;

Довжина первинного відстійника визначається за формулою:

Проектування споруд очищення стічних вод - №31 - открытая онлайн библиотека (м)

Проектування споруд очищення стічних вод - №32 - открытая онлайн библиотека ;

Аеротенки

Тривалість окислення стічних вод в аеротенку визначається за формулою:

Проектування споруд очищення стічних вод - №33 - открытая онлайн библиотека , (год)

Проектування споруд очищення стічних вод - №34 - открытая онлайн библиотека ;

Проектування споруд очищення стічних вод - №3 - открытая онлайн библиотека Робочий об’єм аеротенків визначається за формулою:

Проектування споруд очищення стічних вод - №36 - открытая онлайн библиотека . (м3)

Проектування споруд очищення стічних вод - №37 - открытая онлайн библиотека ;

Робочий об’єм одного аеротенка визначається за формулою:

Проектування споруд очищення стічних вод - №38 - открытая онлайн библиотека . (м3)

Проектування споруд очищення стічних вод - №39 - открытая онлайн библиотека ;

Робочий об’єм одного коридору визначається за формулою:

Проектування споруд очищення стічних вод - №40 - открытая онлайн библиотека . (м3)

Проектування споруд очищення стічних вод - №41 - открытая онлайн библиотека ;

Довжина аеротенка визначається за формулою:

Проектування споруд очищення стічних вод - №42 - открытая онлайн библиотека . (м)

Проектування споруд очищення стічних вод - №43 - открытая онлайн библиотека ;

Приріст активного мулу в аеротенку становить:

Проектування споруд очищення стічних вод - №44 - открытая онлайн библиотека . (мг/л)

Проектування споруд очищення стічних вод - №45 - открытая онлайн библиотека ;

Вторинні відстійники

Гідравлічне навантаження на водне дзеркало відстійника визначається за формулою:

Проектування споруд очищення стічних вод - №46 - открытая онлайн библиотека . (м32·год)

Проектування споруд очищення стічних вод - №47 - открытая онлайн библиотека ;

Площа водного дзеркала відстійника:

Проектування споруд очищення стічних вод - №48 - открытая онлайн библиотека . (м2)

Проектування споруд очищення стічних вод - №49 - открытая онлайн библиотека ;

Фільтри доочищення

Робоча площа фільтрів Fф дорівнює:

Проектування споруд очищення стічних вод - №50 - открытая онлайн библиотека , (м2)

Проектування споруд очищення стічних вод - №51 - открытая онлайн библиотека ;

Орієнтовно кількість фільтрів можна визначити за формулою:

Проектування споруд очищення стічних вод - №52 - открытая онлайн библиотека

Проектування споруд очищення стічних вод - №53 - открытая онлайн библиотека ;

Розраховується площа одного фільтра:

Проектування споруд очищення стічних вод - №54 - открытая онлайн библиотека . (м2)

Проектування споруд очищення стічних вод - №55 - открытая онлайн библиотека ;