Протипожежний водопровід житлових та громадських будинків

Протипожежні водопроводи відповідно до вимог влаштовують в наступних будівлях: житлових заввишки 12 поверхів і більш; гуртожитках, готелях, пансіонатах, школах- інтернатах заввишки чотири поверхи і більш; адміністративних заввишки шість поверхів і більш; лікувальних установах, дитячих яслах, садах, магазинах, вокзалах при об'ємі будівлі 5000 м3 і більш; кінотеатрах, клубах, будинках культури з числом місць 200 і більш; у приміщеннях під трибунами стадіонів будь-якої місткості об'ємом 5000 м3 і більш; у будівлях учбових закладів об'ємом 25 000 м3 і більш; у конференц-залах місткістю 700 і більш чоловік; у будівлях і будинків відпочинку об'ємом 7500 м3 і більш і т.п.

У житлових будівлях висотою від 12 до 15 поверхів влаштовують об'єднаний господарсько-протипожежний водопровід, а заввишки 16 поверхів і більш - роздільні протипожежний і господарсько-питний водопроводи. Протипожежні водопроводи не влаштовують в комунально-побутових будівлях, на підприємствах громадського харчування, в кінотеатрах сезонної дії і у вбудованих в житлові будівлі заввишки до 12 поверхів приміщеннях (об'ємом менше 5000 м3) поліклінік, дитячих ясел, садів, магазинів і ін. (див. СНиП).

Протипожежні водопроводи складаються з мережі магістральних і розподільних (стояки) трубопроводів, пожежних кранів і при необхідності протипожежних насосів. У схему протипожежного водопроводу часто включають водонапірний бак або пневматичну установку.

До складу устаткування пожежного крана входять: пожежний вентиль діаметром 50 або 65 мм з швидкозмичною напівгайкою, прядивний рукав (шланг) такого ж діаметру завдовжки 10 або 20 м з швидкозмичними напівгайками «РОТ” (для приєднання до вентиля) і пожежний стовбур з на кінцівкою (сприском) діаметром 13, 16, 19 або 22 мм.

Установка пожежного крана діаметром 50 мм показана на мал. 4.1.

Пожежні крани розміщують в шафках або нішах розміром 855 х б20 х 270 мм на висоті 1,35 м над підлогою в досяжних для користування місцях (у вестибюлях, коридорах, на сходових майданчиках і ін.). Дверці шафок і ніш роблять заскленими.

Протипожежний водопровід житлових та громадських будинків - №1 - открытая онлайн библиотека Мал. 4.1. Установка пожежного крана.

1-пожежний стояк; 2 - пожежний кран; 3 - швидкозмичні напівгайки «РОТ»; 4 - пожежний стовбур; 5 - рукав (шланг); 6 - шафа навісна або вставна, 7 - закладення цементом.

Мережі протипожежних водопроводів, обладнаних більш ніж 12 пожежними кранами, повинні бути закільцьовані і приєднані до зовнішніх мереж не менше ніж двома вводами. У багатоповерхових будівлях протипожежний водопровід проектують з горизонтальним і вертикальним кільцюванням магістралей, а також із зонними мережами. Для устрою протипожежного водопроводу допускаться застосування чорних (неоцинкованих) сталевих труб. Для виключення окремих відгалужень з мережі встановлюють запірні вентилі або заслінки з розрахунку відключення не менше п'яти пожежних кранів. У будівлях заввишки 17 поверхів і більш мережі повинні мати два патрубки діаметром 85 мм для підключення рукавів пожежних автомашин.

Число пожежних кранів в системі визначається з урахуванням зрошування всіх площ приміщень будівлі компактними (нероздробленими) струменями в радіусі, рівному сумі довжин пожежного шланга (рукава) і компактної частини струменя (мал. 4.2). Мінімальний радіус дії пожежного крана рівний 16 або 26 м.

Протипожежний водопровід повинен забезпечувати подачу необхідної кількості води під певним напором до будь-якого з пожежних кранів, що є на ньому. При пожежегасінні можуть діяти один кран або одночасні декілька розрахункових кранів (один струмінь або декілька розрахункових струменів) (табл. 4.1)

Витрата на розрахункових дільницях визначається з умов використання прийнятого числа розрахункових струменів та забезпечення водою числа пожежних кранів, працюючих на дільниці.

Таблиця 4.1.

Норми протипожежного водопостачання, згідно СНиП 2.04.01-85, розд.3.

Житлові, суспільні Число Мінімальна ви-  
і допоміжні будівлі і приміщення струменів трата води на один струмінь пожежегасіння,    
    л/с,  
       
       
1. Житлові будівлі: при числі поверхів від 12 до 16 2,5  
те ж, при загальній довжині коридору більше 10м 2,5  
при числі поверхів від 16 до 25 2,5  
те ж, при загальній довжині коридору більше 10 м 2,5  
       
2. Будівлі управлінь висотою від 6 до 10 поверхів      
і об'ємом до 25 000 м3 2,5  
те ж, об'ємом більше 25 000 м3 2,5  
при числі поверхів більше 10 і об'ємом до 25 000 м3 2,5  
те ж, об'ємом більше 25 000 м3 2,5  
       


Протипожежний водопровід житлових та громадських будинків - №2 - открытая онлайн библиотека

Мал.4.2. Схема дії пожежного крана і умова розстановки кранів в плані будівлі

1 - стояк; 2 - напівгайки; 3 - рукав; 4 - стовбур;

5 - компактна частина струменя; 6- роздроблена частина струменя; 7 - контур.