Рекомендований склад технічного звіту з випробування моста

Д1 Склад звіту з випробування моста

Звіт про випробування моста, як правило, слід наводити у складі загального технічного звіту про обстеження та випробування моста. Допускається оформляти окремий технічний звіт про випробування моста, якщо обстеження у повному обсязі було виконане раніше і результати обстежень не мають розходжень із технічним станом моста на час проведення випробування. У цьому випадку слід надати вичерпне посилання на звіт про обстеження моста і повторити у стислому вигляді основні результати та висновки звіту про обстеження споруди.

Технічний звіт про обстеження та випробування моста повинен мати таку структуру:

Загальні відомості:

- завдання;

- мета обстеження і план робіт.

Опис штучної споруди:

- загальні дані;

- прогонові будови;

- опорні частини. Опори:

- мостове полотно та експлуатаційні пристрої;

- підходи до моста, регуляційні споруди, підмостова зона;

- інші елементи та споруди.

Результати обстеження:

- по прогонових будовах;

- по опорних частинах;

- по опорах;

- по мостовому полотну;

- по підходах до мостів, регуляційних спорудах, підмостовій зоні. Інструментальна зйомка

Випробування моста:

- програма випробування;

- навантаження і вимірювальні прилади;

- результати статичних випробувань;

- результати динамічних випробувань;

- результати спеціальних випробувань. Висновки та рекомендації

Розділи, що передують розділу „Випробування моста”, складаються з дотриманнях вимог, що входять до складу аналогічних розділів технічного звіту про обстеження моста.

Д2 Випробування моста

Д2.1 Програма випробування

- задачі випробування (уточнення статичної схеми споруди, геометричних характеристик перерізів, пружних характеристик, несної здатності елементів, вплив дефектів, дослідження просторової роботи споруди тощо);

- перелік видів випробування (статичні, динамічні, спеціальні);

- перелік елементів споруди, що підлягають випробуванню;

- посилання на затверджену детальну програму випробування.

Д2.2 Навантаження і вимірювальні прилади

- характеристика випробувального навантаження (тип навантаження, маса, схема прикладання зусиль);

- схеми розстановки випробувального навантаження в поперечному і поздовжньому напрямках;

- послідовність і режим завантаження елементів, пропуск навантаження по мосту при динамічних випробуваннях;

- схеми прикладання зусиль при спеціальних випробуваннях (несна здатність паль, стійкість конструкцій на перекидання, деформації від удару, руйнування елементів тощо);

- характеристика та схеми розміщення вимірювальних приладів та обладнання;

- фотоілюстрації.