Розрахункові витрати осадів стічних вод

Кількість сухої речовини осаду в первинних відстійниках при ефективності відстоювання Еф,в1 та концентрації завислих речовин перед відстійником Свип,з.р становить:

Розрахункові витрати осадів стічних вод - №1 - открытая онлайн библиотека ; (т/добу)

Розрахункові витрати осадів стічних вод - №2 - открытая онлайн библиотека ;

Кількість сухої речовини осадів надлишкового активного мулу визначається з величиною приросту активного мулу Рі та виносу завислих речовин аt = 15 мг/л з вторинного відстійника:

Розрахункові витрати осадів стічних вод - №3 - открытая онлайн библиотека ; (т/добу)

Розрахункові витрати осадів стічних вод - №4 - открытая онлайн библиотека ;

Загальна кількість суміші осадів:

Розрахункові витрати осадів стічних вод - №5 - открытая онлайн библиотека ; (т/добу)

Розрахункові витрати осадів стічних вод - №6 - открытая онлайн библиотека .


Висновок

Виконавши курсовий проект я освоїв технічні засоби очищення води від населеного пункту та виробничих підприємств. Першим етапом було визначення витрат та концентрацій забруднень стічних вод, які утворюються в басейні водойми. Наступним етапом ми розрахувало умови скиду стічних вод до водойми та умов скиду стічних вод спільним випуском. Четвертим етапом був розрахунок скиду стічних вод спільним випуском. Останнім етапом ми спроектували технологічну схему очищення стічних вод, яка включає такі етапи: механічне очищення (решітки, відстійники, пісковловлювачі), біологічне очищення(аеротенки, вторинні відстійники), доочищення на фільтрах з зернистим завантаженням.
Література

1. Методи очищення води/ Бондарчук С.П., Бондарчук Л.Ф. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2014

2. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод/ За ред.. А.К. Запольського К.: Лібра, 2000.

3. Водопостачання, водовідведення та якість води/ За ред..А.К. Запольського К.: Вища школа, 2005.

4. https:// uk. Wikipedia/org

5. https:// pidruchniki.com

6. https:// nebotan.info