Розрахунок витрат теплоносія

Витрату води для визначення діаметрів труб в закритих водяних тепло-вих мережах при якісному регулюванні відпуску теплоти розраховують окремо для опалення та гарячого водопостачання житлових будинків по формулам [12]:

а) на опалення

Розрахунок витрат теплоносія - №1 - открытая онлайн библиотека , т/год (4.4)

де QОmax - максимальний тепловий потік на опалення житлових будинків, кВт;

t1 - температура води в подавальному трубопроводі теплової мережі при розра-хунковій температурі зовнішнього повітря tО,°С; t2 - теж саме, в зворотному тру-бопроводі теплової мережі після системи опалення будинку,°С.

В центральних системах теплопостачання використовують, як правило, температурні параметри t1=150°С, t2= 70°С.

б) на гаряче водопостачання в закритих системах теплопостачання при паралельній схемі приєднання водопідігрівачів

Розрахунок витрат теплоносія - №2 - открытая онлайн библиотека , т/год (4.5)

де Qhmax - максимальний тепловий потік на гаряче водопостачання, кВт; Розрахунок витрат теплоносія - №3 - открытая онлайн библиотека - температура води в подавальному трубопроводі теплової мережі в точці зламу графіка температур води,°С; рекомендується приймати Розрахунок витрат теплоносія - №4 - открытая онлайн библиотека =70°С при центрально-му якісному графіку регулювання опалення; Розрахунок витрат теплоносія - №5 - открытая онлайн библиотека - температура циркуляційної води в системі гарячого водопостачання; рекомендується приймати Розрахунок витрат теплоносія - №5 - открытая онлайн библиотека =30°С [12].

Розрахункова витрата води з двотрубної мережі на ІТП житлового бу-динку Gd при паралельній схемі підключення теплообмінників гарячого водопо-стачання та Qhmax/Q0max > 1 визначається як сума витрат води на опалення G0max та гаряче водопостачання Ghmax

Gd= Ghmax+G0max , т/год (4.6)