Розрахунок внутрішніх водостоків

Розрахунок внутрішніх водостоків зводиться до визначення розрахункової витрати дощових вод і перевірки пропускної спроможності окремих ділянок мережі.

Розрахункова витрата дощових вод qрозрахл/с, визначають по формулах:

для плоских дахів (з ухилом менше 1,5%):

qрозрах=Fq20/10000;

для скатних дахів (з ухилом 1,5% і більш):

qрозрах=Fq5/10000;

де F - площа водозбору,

q20, q5 - інтенсивність дощів (6.4.), л/с з 1 га, тривалістю відповідно 5 хвилин (ізолінії значень q20 приведені на мал.6.4).

q5 = 4n * q20

де n - кліматологічний параметр, значення якого приведені на мал.6.5.

Пропускну спроможність системи, тобто максимальну розрахункову витрату, л/с, при напірному режимі можна визначати по формулі:

q = Розрахунок внутрішніх водостоків - №1 - открытая онлайн библиотека ,

де H - напір в системі, м, рівний різниці відміток верха покриття біля воронки і вісі випуску або вісі самотічного трубопроводу;

So - повний опір системи, м * с22, дорівнює сумі опорів по довжині всіх ділянок труб і місцевих опорів фасонних частин труб, включаючи опори воронки і випуску.

Повний опір системи визначають по формулі:

S0= Аl l + Am Σξ

де Аl - питомий опір по довжині трубопроводів;

l - довжина трубопроводів, м;

Ам - питомий місцевий опір (при ξ = 1), що приймається залежно від діаметра трубопроводу:

d, мм ... 50 75 80 100 150 200

Ам, м * с22.. 0,013 0,0026 0,002 0,00083 0,000165 0,000052

Σξ - сума коефіцієнтів місцевих опорів, включаючи вхід у воронку і випуск (ці коефіцієнти приведені в табл. 6.1.)

Величина qповинна бути не менше притоку води до воронки.

Примітка. При швидкостях, менших 1,2 м/с, значення A1 помножуюють на поправочний коефіцієнт Кп

Швидкість, м/с . . 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,70,8 0,9 1 1,1

Коефіцієнт КП. . 1,41 1,28 1,2 1,15 1,115 1,085 1,06 1,04 1,03 1,015

Таблиця 6.1.

Коефіциенти місцевих опорів ξ внутрішніх водостоків

Фасонна частина Коефіциент ξ
Прийомна воронка 1,5-1,6
Відвід чавунний каналізаційний: 90о 135о   0,65 0,45
Відступ
Трійник: «на прямий прохід» «на поворот» «косий»   0,25 0,9 0,8
Хрестовина: «пряма» «коса»   1,2 1,5
Гідравлічний затвір: чавунний двохоборотний сталевий зварний  

Розрахунок внутрішніх водостоків - №2 - открытая онлайн библиотека

Мал.6.4. Значення q20 для України. Мал.6.5. Значення параметра n для України.