Розрахунок системи теплопостачання будинків житлової групи

В житлових будинках теплова енергія використовується на опалення та га-ряче водопостачання. При цьому опалення та гаряче водопостачання 1...2-по-верхових будинків забезпечується децентралізовано від місцевих генераторів теп-лоти, які розміщуються у кожному з них, а багатоповерхові будинки (3 і більше поверхів) - приєднуються до теплової мережі централізованих систем теплопо-стачання.

Теплові мережі централізованих систем теплопостачання, які проклада-ються по території кварталів (житлових груп), згідно з сучасними нормативними документами [8] повинні проектуватись, як правило, двотрубними, закритими з індивідуальними тепловими пунктами (ІТП) у кожному житловому будинку. В ІТП завжди розміщується обладнання для підключення системи опалення будин-ку до теплової мережі, а обладнання для систем гарячого водопостачання (водо-водяні теплобмінники) - тільки при кількості поверхів у житловому будинку біль-ше 5. Для будинків від 3 до 5 поверхів включно - гаряче водопостачання, як пра-вило, децентралізоване і відбувається від проточних газових водонагрівників ти-пу ВПГ, які встановлюються у кожній квартирі.

Розрахункові витрати теплоти на опалення та гаряче водопостачання житлових будинків при наявності поверхових будівельних планів визначають згідно [12], а при їх відсутності - згідно [8] з використанням укрупнених показ-ників питомих витрат теплоти на опалення житлових будинків, які встановлені наказом Мінбудархітектури України [13].

При цьому за основні розрахункові величини приймають максимальні значення теплового потоку.