Методи виховання

Методи формування свідомості Методи організації діяльності Методи стимулювання поведінки
1. Бесіда. 2. Диспут. 3. Особистий приклад. 1. Педагогічна вимога. 2. Суспільна діяльність. 3. Довіра. 4. Приклад. 5. Створення виховної ситуації. 1. Заохочення. 2. Покарання. 3. Змагання.

Серед прийомів педагогічної роботи визначають будуючи та гальмуючі (Мал. 17).

Методи виховання - №1 - открытая онлайн библиотека

Мал. 17. Гальмуючи та будуючи методи.

Педагогічні методи та прийоми в процесі професійної підготовки моряка сприяють становленню його професійної майстерності (Табл. 20).

Таблиця 20.

Структура професійної майстерності

   
гуманістична спрямованість: базові професійні знання професійні здібності Професійна Техніка  
цінності ідеали  
 
       

Удосконаленню професійної майстерності моряка сприяє процес професійного самовдосконалення на підставі звернення до спеціальних методів. Існує дуже багато методів самоудосконалення (Мал.18).

Методи виховання - №2 - открытая онлайн библиотека

Мал. 18. Система методів самоудосконалення

Серед методів самоудосконалення визначають групу емоційно-вольових методів, які спираються на мислення, самопереконання, вольові зусилля тощо, а також групу методів, що спираються на механізм самонавіювання. Специфіка професійної діяльності працівників морського та річкового транспорту вимагає моряків, як правило, щоденно звертатися до групи емоційно-вольових методів. (Мал. 19).

Методи виховання - №3 - открытая онлайн библиотека

Мал. 19. Система емоційно-вольових методів самоудосконаленя

Процес професійного самоудосконалення має структуру, компоненти якої є взаємопов’язаними. (Табл. 21).

Таблиця 21.