Принципи управління

Поняття управління і принципи управління підприємством.

С. Паркінсон – “Управління - це вміння

поводитися з людьми”

Управління – це особливий вид діяльності, який здатний перетворити неорганізований натовп в ефективну, цілеспрямовану силу.

Управління підприємством – це процес планування, мотивації, організації і контролю, необхідний для того, щоб сформувати та досягнути цілі підприємства.

Управління базується на багатьох сферах знань, таких як економіка, політологія соціологія і психологія, інженерно-технічні дисципліни, статистика, а також на узагальнені досвіду управління різними підприємствами, організаціями в ході тривалого розвитку людської діяльності.

Теоретичні основи управління підприємством закладені ще на початку ХХ ст. Основоположником його є Фредерік Тейлор, який запропонував відмовитися від форм управління, які базуються лише на власному досвіді і знаннях, і перейти до системи управління, яка б базувалася на систематизації і класифікації у вигляді стандартів, прийомів і управлінських знань форм управління, які використовувалися в той час деякими крупними фірмами.

На даному етапі роль і значення управління зросли. Це можна пояснити багатьма причинами. Перш за все, це розвиток науки і техніки, в результаті чого збільшились і поскладнішали масштаби виробництва.

Це обумовило появу нових підходів в системі управління:

- поведінський підхід – спрямований на підвищення ефективності людських ресурсів;

- кількісні методи, які отримали назву дослідження операції і моделі;

- процесний підхід (набув широкого розповсюдження з другої половини ХХ ст.). Його суть в тому, що всі функції управління розглядаються як взаємопов’язані, тобто управління – це неодноразова дія, а серія безперервних взаємопов’язаних дій (управлінських функцій).

В умовах ринку виживає і розвивається той, хто вчасно уловлює пульс зміни попиту і пропозиції, змінює характер і спрямованість виробництва у відповідності з їх вимогами. Тобто, щоб вижити потрібно шукати нові форми організації виробництва і праці. І основна умова для цього – забезпечення адаптивності (гнучкості і прилаштування) управління (ведення економіки підприємства) до нових умов господарювання. Умовно це можна виразити формулою: ЗНАТИ-МОГТИ-ХОТІТИ-ВСТИГАТИ.

- поєднання централізму і децентралізму в управлінні

- поєднання державного регулювання і господарської самостійності в управлінні

- поєднання особистих інтересів з цілями організації

- поєднання права господаря і участі робітників в управлінні

- єдність рішень і відповідальності.