Рубрика: Психология

Друга половина 30 - х років життя людини

У цьому віці найчастіше починається криза цінностей і перехід до нової домінанти цінностей. Способів подолання кризи може бути багато: ü збільшення навантаження на роботі; &uu...


Друга підсистема вправ

Мета:розвинути в учнів уміння аудіювання. Сюди входять умовно-комунікативні рецептивні вправи на аудіювання повідомлень, розпоряджень, запитань понад фразовому рівні та комунікатив...


Друг для друга мы – самые главные люди на свете. Дети это знают и на нас не обижаются – нашей любви хватает и на них

У каждого из нас во «внешней» жизни есть свои поклонники, в том числе из учеников противоположного пола, но ревность – это давно забытое чувство, на место которого пришло безусловн...


Дробот Діни Борисівни

Тема досвіду: «Впровадження елементів сучасних технологій у навчальний процес» Актуальність досвіду полягає в реалізації диференційованого підходу до учнів, завдяки впровадженню су...


Древняя интерпретация возникновения Двойника

Поскольку познания древнего египтянина о человеке принципиально отличались от наших, мир чувств и представлений воспринимался им как данное в реальности вне человека; причины возни...


Драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст

Уже перша її драма “Блакитна троянда” (1896) Лесі Українки була свідченням цього. Молода письменниця протиставила свій твір тра­диційній побутовій драмі. Одну з суттєвих новаторськ...


Дошкольная педагогика

Дошкольная педагогика – это… наука о воспитании и обучении детей дошкольного возраста; + наука о воспитании и обучении детей от рождения до поступления в школу; наука о воспитании...


Дошкільні заклади та міжнародні організації дошкільної освіти. Розвиток мережі дошкільних закладів

Розвиток мережі дошкільних закладів. Традиційно завдання виховання дітей дошкільного віку цілковито покладено на сім'ю. Донедавна мережа дошкільних закладів у більшості країн була...


Достоинства метода тестов

Достоинства и недостатки метода тестовПопулярность метода тестов объясняется следующими главными его достоинствами (ниже в качестве сравнения берутся главным образом традиционные у...