Прийняті позначення

М - алфавіт джерела повідомлення, Прийняті позначення - №1 - открытая онлайн библиотека - об’єм алфавіта джерела, Прийняті позначення - №2 - открытая онлайн библиотека - послідовність довжини n із символів алфавіта джерела повідомлення,

Прийняті позначення - №3 - открытая онлайн библиотека - послідовність із символів алфавіта джерела повідомлення,

М - символи алфавіта джерела повідомлення,

Прийняті позначення - №4 - открытая онлайн библиотека - численність усіх можливих послідовностей довжини n,

К - алфавіт ключів (ключових даних), Прийняті позначення - №5 - открытая онлайн библиотека - об’єм алфавіта ключа,

Прийняті позначення - №6 - открытая онлайн библиотека - послідовність довжини N із символів алфавіта ключа,

Прийняті позначення - №7 - открытая онлайн библиотека - послідовність із символів алфавіта ключа,

К - символ алфавіта ключа,

Прийняті позначення - №8 - открытая онлайн библиотека - численність усіх можливих послідовностей ключа довжиной N,

Прийняті позначення - №9 - открытая онлайн библиотека - об’єм численності усіх можливих послідовностей ключів довжини N,

Прийняті позначення - №10 - открытая онлайн библиотека - ключова послідовність, яку використовують для шифрування,

Прийняті позначення - №11 - открытая онлайн библиотека - ключова послідовність, яку використовують для дешифрування,

Е - алфавіт джерела кріптограми, Прийняті позначення - №12 - открытая онлайн библиотека - об’єм алфавіта кріптограми,

Прийняті позначення - №13 - открытая онлайн библиотека - послідовність довжини n із символів алфавіта Е,

Прийняті позначення - №14 - открытая онлайн библиотека - послідовність із символів алфавіта кріптограми,

Е - символ алфавіта кріптограми,

Прийняті позначення - №15 - открытая онлайн библиотека - численність усіх можливих послідовностей кріптограми довжиной n,

Прийняті позначення - №16 - открытая онлайн библиотека - об’єм численності усіх можливих послідовностей довжини n,

Å - додавання по модулю 2 (mod2).