Іі самостійна робота

1. Заповніть таблицю «Діагностичні можливості фізікальних методів дослідження хворих із захворюваннями органів дихання».

Параметри Визначення Діагностичне значення при хворобах органів дихання
1.Огляд: - частота дихання -утруднене дихання -ортопное -бочкоподібна грудна клітка -воронкоподібна деформація грудної клітки    
2.Перкусія: -ясний легеневий перкуторний звук -укорочення перкуторного звуку -коробковий відтінок перкуторного звуку    
3.Аускультація    
4.Сухі хрипи    
5.Вологі хрипи    
6.Крепітація    
7.Везикулярне дихання    
8.Жорстке дихання    
9.Бронхіальне дихання    

2. Заповніть таблицю «Діагностичне значення, сутність інструментальних методів дослідження органів дихання».

Методи дослідження Визначення, суть методу Сутність і діагностичні можливості методу
Променеві -рентгенографія -рентгеноскопія -томографія -бронхографія    
Спірометричні параметри: -життєва ємкість легень (ЖЄЛ) -форсована ЖЄЛ -об'єм форсованого видиху за 1 сек. (ОФВ1) -пікова швидкість видиху    

3. Скласти схему лікування пневмонії зі вказівкою напрямків фармакотерапії і назв засобів.

Вид фармакотерапії Фармакотерапевтичні групи ЛЗ
1. Етіотропна терапія    
2. Патогенетична    
3. Симптоматична    

4. Скласти схему фармакотерапії гострого бронхіту:

Вид фармакотерапії Фармакоте-рапевтичні групи ЛЗ Напрямок і мета фармакотерапії
1. Етіотропна терапія      
2. Патогенетична      
3. Симптоматична      

5. Скласти схему лікування ХОЗЛ:

Напрямки фармакотерапії Фармакологічні групи Препарати Разова доза, кратність і шлях введення
1. Регуляція тонусу гладкої мускулатури бронхів      
2. Купірування приступу утрудненого дихання      
3. Профілактика алергійних ускладнень      
4. Поліпшити відходження мокротиння.      

.

6. Скласти схему лікування бронхіальної астми:Напрямки фармакотерапії Фармаколо-гічні групи Препарати Разова доза, кратність і шлях введення
1. Регуляція тонусу гладкої мускулатури бронхів.      
2. Купировання приступу ядухи.      
3. Вплив на запальний процес.      
4. Попередження приступу ядухи      
5. Поліпшення відходження мокротиння      

7. Скласти схему лікування туберкульозу:

Вид фармакотерапії Напрямок і мета ЛЗ
1. Етіотропна    
2. Патогенетична    
3. Симптоматична    

ІІІ. СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

1. Методи обстеження хворого з захворюванням органів дихання (анамнез, огляд, пальпація, перкусія, аускультація), діагностичні маніпуляції (дослідження мокротиння, пункція плевральної порожнини, біопсія легенів, бронхоскопія), променеву діагностику (рентгеноскопія і рентгенографія, томографія, бронхографія, пневмосцинтіграфія), Мікробіологічні методи дослідження.

2. Етіологію, патогенез, клініку, діагностику й основні напрямки фармакотерапії пневмонії, гострого бронхіту.

3. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика й основні напрямки фармакотерапії хронічного обструктивного захворювання легень, бронхіальної астми.

4. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика й основні напрямки фармакотерапії туберкульозу.