Фондова біржа – правове положення, організація і порядок роботи

Фондова біржа- це спеціалізована організація, яка об'єднує професійних учасників ринку ЦП в одному приміщенні для проведення торгів, створює умови для концентрації попиту і пропозиції на ЦП та підвищення ліквідності ринку в цілому.

Закон України „Про цінні папери та фондову біржу" дає таке визначення: „Фондова біржа- організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля ЦП. Це акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію ЦП, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює діяльність згідно з цим Законом" (статті 32, 33).

Постановою Верховної Ради України від 10 вересня 1997р. №523/97-ВР були внесені зміни до вищезазначеного закону відносно визначення „фондова біржа". Тепер воно звучить так: „Фондова біржа–- організація, яка створюється без мети отримання прибутку та займається виключно організацією укладання угод купівлі та продажу цінних паперів та їх похідних. Вона не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію".

Історія бірж налічує близько п'яти століть, хоча деякі спеціалісти стверджують існування першої біржі в Японії в 1 столітті до нашої ери. Перша біржа міжнародного рівня була створена в Антверпені 1531 року. Перша в світі фондова біржа була створена в Амстердамі в 1602 році, де продавались акції Голландської і Британської торгових компаній. У 1703р. за вказівкою Петра І створюється Санкт-Петербурзька біржа; у 1796 р в Одесі виникає Одеська фондова біржа; у 1837р - Московська біржа; у 1865р - Київська біржа. Нині в світі функціонує майже 200 фондових бірж. У переважній більшості - це установи закритого типу.

В історичному плані зміст поняття «фондова біржа» зазнавав постійних змін. Спочатку фондовими біржами називались спеціальні місця, де збиралися продавці та покупці цінних паперів і здійснювались угоди купівлі-продажу. Пізніше фондові біржі поступово стали перетворюватися в заклади, що спеціалізувалися на наданні послуг в організації та матері­альному забезпеченні торгівлі цінними паперами.

Фондові біржі, таким чином, стали перетворюватися в інститути, які регулюють порядок допуску цінних паперів до котирування на біржі, до участі в торгах, укладання та виконання угод.

США.13 американських фондових бірж складають потужну розгалужену сітку. Провідне місце займає Нью-Йоркська фондова, біржа, яка охоплює 70 % всіх операцій з акціями. Друге місце серед фондових бірж займає Американська фондова біржа (Нью-Йорк).

Англія.22 фондових біржі. Провідна -- Лондонська, вона концентрує 60% всіх операцій з цінними паперами в державі.

Франція.Тут діє 8 фондових бірж. Провідне місце займає Паризька фондова біржа. Вона концентрує 90% всього об'єму операцій зі цінними паперами всіх фондових бірж Франції.

Німеччина.Система фондових бірж включає 8 бірж. Провідне місце займає Франкфуртська фондова біржа.

Японія.Діє 9 фондових бірж. Найбільша - Токійська фондова біржа, займає третє місце в світі після Нью-Иоркської та Лондонської.

Канада.Діє 5 фондових бірж. 90% всього біржового обороту сконцентровано в Монреалі і Торонто.

Італія.Фондові біржі діють тут як державні заклади, їх діяльність визначається законами. Контролюють діяльність Міністерство фінансів, місцеві торговельні органи і спеціальний орган Національна комісія по справах компаній і бірж. Найбільша -Міланська фондова біржа.

Фондова біржа - акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондову біржу», інших законодавчих актів, статуту і правил фондової біржі, фондову біржу може бути створе­но не менш як 20 засновниками - торговцями цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення комерційної і комісійної діяльності з цінними паперами за умови внесення ними до статутного фонду не менше 10000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Діяльність фондової біржі припиняється в тому разі, коли число її членів стало меншим 10. Діяльність фондової біржі регулюється законами України «Про цінні папери та фондову біржу», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та іншими нор­мативними документами. Державне регулювання фондових операцій здійснює Комісія з цінних паперів та фондового ринку.