Загальні положення з перевірки і оцінки стану артилерійського озброєння

Перевірки стану ОВТ проводяться органами військового управління в межах їх компетенції у з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах і організаціях, які належать до сфери їх управління, а також командирами з’єднань, військових частин, начальниками військових навчальних закладів, установ і організацій Збройних Сил України та Міністерства оборони України.

Зразки ОВТ повинні перебувати у справному стані і в постійній готовності до бойового застосування (використання за призначенням).

Командири військових частин несуть відповідальність за стан, догляд та зберігання ОВТ, за правильне їх технічне обслуговування та своєчасний ремонт у підпорядкованих військових частинах.

ОВТ перевіряються під час несення бойового чергування, приведення у вищі ступені бойової готовності, на навчаннях, заняттях, огляду в парках, на позиціях, складах, сховищах та інших місцях зберігання.

Під час перевірки ОВТ дозволяється проводити контрольний пробіг з витратами ресурсів до 50 км для колісних машин, до 25 км для гусеничних машин або 3-4 мотогодини на кожний зразок.

Загальна кількість зразків, які виводяться для контрольного пробігу, не повинна перевищувати кількості ОВТ однієї роти (батареї) і рівних їм підрозділів у кожній військовій частині. Витрату моторесурсів цих зразків відносять на рахунок річних норм експлуатації.

Кількість зразків ОВТ непорушного запасу (НЗ), які підлягають перевірці з розконсервацією, випробуванням на місці або з контрольним пробігом, повинні визначатися перевіряючим з урахуванням можливості військової частини щодо поставлення цих зразків на тривале зберігання у місячний термін. При цьому, як правило, вибираються ті зразки, які у поточному році знімаються зі зберігання на поточне забезпечення (використання) або яким сплановано перевірку технічного стану випробуванням на функціонування та переконсервацію.

Розкладом перевірок передбачається 3-5 днів для перевірок стану ОВТ військової частини і не менше 6 днів для перевірки ОВТ з'єднання. У дні проведення перевірки стану ОВТ перевірка інших предметів навчання бойової підготовки в цих військових частинах (підрозділах) не проводиться.

Перевірка ОВТ проводиться комплексними комісіями.

Склад та чисельність комісії для перевірки стану ОВТ в з'єднаннях та військових частинах визначається службовою особою, яка її призначає, відповідно до обсягів перевірки та номенклатури комплексних зразків ОВТ.

Перевірка стану ОВТ розпочинається із заслуховування командира з’єднання, військової частини та заслуховування доповідей інших службових осіб про укомплектованість та технічний стан ОВТ у підпорядкованих військових частинах (підрозділах).

Після доповіді та в ході перевірки перевіряючим (інспектуючим) надаються всі необхідні зведені відомості (документи) про забезпеченість, облік, технічний стан ОВТ, умови їх експлуатації та зберігання.

Перед перевіркою ОВТ командир військової частини (окремого підрозділу) шикує особовий склад у парку або в інших місцях перевірки, доповідає старшому перевіряючому (інспектуючому) про готовність до перевірки і подає довідку-доповідь про наявність і стан ОВТ.

ОВТ представляється для перевірки особисто командирами підрозділів, які перевіряються. Перевірка проводиться за участі обслуг (екіпажів, водіїв та інших осіб), за якими закріплені зразки ОВТ.

У разі виявлення недоліків на ОВТ особовим складом обслуг (екіпажів, водіїв) вживаються заходи для негайного їх усунення.

За відсутності штатних обслуг (екіпажів, водіїв) створюються групи з особового складу військової частини для забезпечення виконання усіх робіт і операцій з перевірки ОВТ.

Під час визначення стану ОВТ військової частини перевіряються:

- забезпеченість ОВТ;

- стан зразків, груп, видів ОВТ;

- організація експлуатації ОВТ;

- організація ремонту ОВТ та стан ремонтних військових частин і підрозділів;

- стан парків і внутрішньої служби в них;

- стан метрологічного обслуговування ОВТ;

- стан запасів військово-технічного майна (ВТМ).

Забезпеченість ОВТ перевіряється за обліковими даними первинного обліку та їх фактичною наявністю спеціально призначеними особами зі складу комплексної комісії.

Комісія перевіряє розподіл ОВТ відповідно до штату, їх якісну характеристику, термін знаходження в експлуатації, ресурс до чергового ремонту.

Забезпеченість ОВТ оцінюється відповідно до порядку проведення інспекційних заходів, що затверджуються Міністром оборони України, та інших нормативно-правових актів з цього питання.

Під час перевірки стану ОВТ в першу чергу визначається готовність їх до бойового застосування (використання за призначенням).

Стан ОВТ оцінюється за станом зразків, їх груп і видів. Перевірка ОВТ здійснюється у військових частинах поточного забезпечення та НЗ у обсягах та за умов, наведених у додатку 2 до Інструкції.

Загальна оцінка стану ОВТ військової частини визначається на основі оцінок стану видів ОВТ. Якщо до складу з'єднання входять декілька військових частин, то загальна оцінка стану ОВТ з’єднання визначається із загальних оцінок стану ОВТ перевірених військових частин.

Стан зразків озброєння, військової техніки, ракет, головних частин і боєприпасів, стан метрологічного обслуговування ОВТ, а також стан парків і внутрішньої служби у них оцінюються відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

Організація експлуатації та ремонту ОВТ і стан ремонтних військових частин та підрозділів і запасів військово-технічного майна (ВТМ) – задовільно або незадовільно.

Оцінка стану ОВТ є визначальною під час виведення загальної оцінки з'єднанню, військовій частині.

З’єднання, військова частина не можуть оцінюватися вище, ніж оцінено стан ОВТ.

Загальна оцінка з'єднанню, військовій частині за стан ОВТ занижується на один бал у разі отримання оцінки “незадовільно” за:

- організацію експлуатації ОВТ;

- організацію ремонту ОВТ та стан ремонтних військових частин і підрозділів;

- стан парків та внутрішньої служби в них;

- стан метрологічного обслуговування;

- стан запасів ВТМ.

Стан навчально-тренувальних засобів відображається в актах перевірки (інспекції) та не враховується під час виведення загальної оцінки стану ОВТ.

Обсяги та умови перевірки ОВТ на центрах забезпечення, базах і складах (центральних, виду Збройних Сил, оперативного командування, корпусних) визначаються планами перевірки (інспектування).

Перевірка стану ОВТ підрозділу здійснюється в обсягах та за умов, визначених для військової частини.

За результатами перевірки стану озброєння та військової техніки складається і підписується акт перевірки стану і організації експлуатації ОВТ з’єднання, військової частини.

Після закінчення перевірки стану ОВТ у з'єднанні, військовій частині проводиться загальний або частковий розбір.

За підсумками перевірки стану озброєння та військової техніки подається доповідь командиру (начальнику), за планом якого проводилася зазначена перевірка.