Скорочення, які прийняті в тексті посібника

АБ - агрегат бензиновий
АЗВ - антена зенітного випромінювання
АКБ - акумуляторна батарея
АШ - антена штирьова
БЖ - блок живлення
БЗР - блок зарядно-розподільний
БКА - блок комутації антен
БПЗ - блок проводного зв’язку
БРБ - блок резисторів баластних
БР - блок регулювання
БР-1(БР-2)- - блок реле 1(2)
БТЗ - блок телеграфного зв’язку
БУ - блок узгодження
ВПС - військові повітряні сили
ВС - внутрішній зв’язок
ВТА - винесений телефонний апарат
ВУП - виносний узгоджуючий пристрій
ГІВ - генератор індуктивного виклику
ЕММ - електромагнітна муфта
ЕР - електронне реле
ЗМЗ - зброя масового знищення
КА - комутаційна апаратура
КР - коробка розподільна
КХ - короткі хвилі
КША - комбінована штирьова антенна
КШМ - командно штабна машина
МБУ - машина бойового управління
МПА - механізм підйому антен
МТГ - мікротелефонна гарнітура
НЧ - низька частота
ПВ - пульт водія
ПІВ - приймач індуктивного виклику
ПК - пульт командира
ПмН - перемикач нагрудний
ПНЧ - підсилювач низької частоти
ПО - пульт офіцера
ППО - противоповітряна оборона
ППУ - повітряні пункти управління
ПР - пульт радиста
ПТРК - польовий телефоний розподільчий кабель
ПУ - пульт управління
Режим А - відкритий режим зв’язку
Режим В - режим закритого зв’язку з використанням СА
РН - регулятор напруги
РРХ - розповсюдження радіохвиль
РСП - радіостанція середньої потужності
РС - радіостанція
СА - спецапаратура
ТЛУ - тактична ланка управління
ТС - табло світове
ТФ - телефон
ТЧ - тональна частота
ФЗ - фільтр згладжуючий
ФР - фільтр радіоперешкод
ЧТ - частотна телеграфія
ШД - швидкодія
ЩЛ - щит лінійний
ЩР - щит розподільний
ЩУА - щит управління антенами
ЩУ - щит управління
РН - регулятор напруги

ПЕРЕДМОВА

Успіх у сучасному бою досягається об’єднаними зусиллями всіх родів військ, а отже безперервна взаємодія механізованих і танкових частин і підрозділів з артилерійськими підрозділами є запорукою успішних бойових дій.

Згідно Оборонної політики України (Біла книга) створюється єдина автоматизована система управління ЗС, яка стане складовою державної системи управління. Розвиток системи зв'язку буде забезпечено за рахунок створення цифрової інтегральної мережі зв'язку і обробки всіх повідомлень.

Забезпечення системи і військ зв'язку - це комплекс організаційних і технічних заходів, які спрямовані на створення необхідних умов для розгортання, функціонування, згортання і зміни структури СЗ.

Зараз на озброєння Сухопутних військ надходять найновіші зразки ракетної зброї, бронетанкової техніки, артилерії та іншої техніки. Широкими масштабами війська насичуються радіоелектронними засобами. Внаслідок цього значно зросла ударна та вогнева міць Сухопутних військ, їх маневреність і мобільність.

Разом з цим це різко ускладнило проблему управління підрозділами (частина) у сучасному бою. Практика показує, що командири мотострілецьких, танкових та інших підрозділів, здійснюючи керівництво боєм, знаходяться, в основному, у русі чи у коротких зупинках.

Для виконання основних вимог до управління: безперервність, стійкість, оперативність та таємність, командиру (офіцерам штабу) треба в цих умовах певна кількість засобів зв’язку, що знаходиться на одному рухомому об’єкті (об’єкти: танк, БМП, автомобіль). З цією метою було розроблено та впроваджено у військах велику кількість спеціальних машин, обладнаних засобами зв’язку. Вони тримали назву командирських (танк, БМП) та командно-штабні машини (КШМ).

КШМ призначена для організації безперервного управління і забезпечення радіозв’язку по КХ і УКХ радіоканалах у тактичній ланці управління. При цьому КШМ повинна задовольняти таким вимогам:

- забезпечувати надійний радіозв’язок із кількома кореспондентами;

- мати високу мобільність і прохідність транспортної бази;

- забезпечувати оперативність керування радіозасобами КШМ при - використанні її автономно чи в складі вузла зв’язку;

- забезпечувати роботу в автоматизованих і неавтоматизованих системах управління військами;

- забезпечувати безпеку зв’язку;

- відповідати вимогам щодо захисту від розвідки супротивника, ЗМУ і високоточної зброї;

- забезпечувати зручність експлуатації;

У даному посібнику розглянуті тактико-технічні характеристики КШМ Р-142Н(Д), опис роботи основного обладнання КШМ в різноманітних режимах роботи та порядок розгортання і підготовки до роботи основного обладнання КШМ, відмінне знання яких, дозволить командиру підрозділу зв’язку організувати безперервне управління вогнем при високих темпах ведення бойових дій, тривалому перебуванні командира в русі, в умовах активних радіоперешкод з боку противника і при застосуванні ним високоточної зброї.