Проста форма бухгалтерського обліку

Форми бухгалтерського обліку та їх характеристика

Система облікових регістрів, порядок і спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них визна­чають форму бухгалтерського обліку.

 
  Проста форма бухгалтерського обліку - №1 - открытая онлайн библиотека

Проста форма бухгалтерського обліку - №2 - открытая онлайн библиотека

(додаток 2)

І. Журнали-ордери заповнюються:

aна основі первинних документів

aпри великій кількості первинних документів – на основі накопичувальних відомостей

ІІ. З журналів-ордерів підсумкові дані щомісяця переноси­ться в Головну книгу

Схема журнально-ордерної форми обліку

Проста форма бухгалтерського обліку - №3 - открытая онлайн библиотека

 
  Проста форма бухгалтерського обліку - №4 - открытая онлайн библиотека


 
  Проста форма бухгалтерського обліку - №5 - открытая онлайн библиотека

Схема спрощеної форми бухгалтерського обліку

(додаток 3)

Проста форма бухгалтерського обліку - №6 - открытая онлайн библиотека

ШАХОВА ВІДОМІСТЬ ЗА ________М-ЦЬ 200х Р.

Проста форма бухгалтерського обліку - №7 - открытая онлайн библиотека Код рахун-ків Код рахунків і т.д. Р А З О М  
Кредит     Дебет   Основні засоби Знос основних засобів
Основні засоби        
Знос основних засобів        
І т.д.
Разом          

Проста форма бухгалтерського обліку - №8 - открытая онлайн библиотека

Схема таблично-автоматизованої форми бухгалтерського обліку

       
  Проста форма бухгалтерського обліку - №9 - открытая онлайн библиотека
 
   
Це цікаво В “Трактаті про рахунки і записи” (Лука Пачолі, 1494 р.) описана форма обліку, регістрами якої були: · Пам’ятна книга (для реєстрації всіх операцій в момент їх здійснення) · Журнал (до журналу заносились записи з Пам’ятної книги з вказівкою кореспондуючих рахунків) · Головна книга (до книги щоденно переноси­лись записи з журналу) На підставі Головної книги періодично скла­дався Баланс.

Проста форма бухгалтерського обліку - №10 - открытая онлайн библиотека