Рівне 2012 р


Рівне 2012 р - №1 - открытая онлайн библиотека

Розробила: Логин Марина Олександрівна – викладач фінансово – кредитних дисциплін Державного вищого навчального закладу «Рівненський коледж економіки та бізнесу», спеціаліст.

Рецензенти:

1. Гонтаренко Наталія Адамівна – завідувач кафедри економіки та банківської справи Рівненського інституту слов’янознавства, кандидат економічних наук, доцент.

2. Самсон Людмила Степанівна – голова циклової комісії фінансово-кредитних дисциплін, викладач вищої кваліфікаційної категорії Державного вищого навчального закладу «Рівненський коледж економіки та бізнесу», викладач-методист.

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії фінансово – кредитних дисциплін

Протокол №_____

від «___»__________20___р.

Голова циклової комісії:

Самсон Л.С.

Зміст

Вступ……...................................................................................................5

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу. Основи організації обліку та звітності у комерційних банках...................................................6

1. Вступ. Предмет і завдання курсу «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках»……………………………………………………….6

2. Сутність та роль бухгалтерського обліку в КБ..................................8

3. Основні принципи бухгалтерського обліку в КБ..............................10

4. Нормативно-законодавче регулювання обліку в банках.................11

5. Огляд фінансових звітів банку...........................................................12

6. Облікова політика КБ..........................................................................13

Питання для перевірки знань..................................................................14

Список використаних джерел................................................................15

© 2019 helplib.info - учебные материалы: конспекты, лекции, методички и многое другое
Связь с администрацией - admin@helplib.info
Все материалы по лицензии - Creative Commons Attribution 4.0.