Самостійна робота. 1. На основі даних умовного малого підприємства (практична робота №8) скласти Розрахунок сплати єдиного податку - суб’єктом малого підприємництва

1. На основі даних умовного малого підприємства (практична робота №8) скласти Розрахунок сплати єдиного податку - суб’єктом малого підприємництва.

2. Питання та тести для самоперевірки та контролю:

Дати відповідь на відкриті тестовіі питання:

1. Податок на прибуток – це...

2. Валові доходи – це...

3. Валові витрати – це ...

4. Скоригований валовий дохід – це...

5. Декларація про податок на прибуток – це...

6. ПДВ – це...

7. Податковий кредит з ПДВ – це...

8. Податкове зобов’язання з ПДВ – це...

9. Декларація з ПДВ – це....

10. Пільги по податку на прибуток – це...

11. Пільги з ПДВ – це....

12. Акцизний збір – це ...

13. Правило першої події – це...

14. Податкова звітність – це...

15. Місцеві податки - це...

16. Місцеві збори та платежі – це...

17. Податок з доходів фізичних осіб – це...

18. Комунальний податок – це...

19. Податок з реклами – це....

20. Ресурсні платежі – це ...

21. Податкове зобов’язання – це ...

22. Податковий борг – це ...

23. Податкова застава – це ...

24. Звітний податковий період – це ...

25. Платники податку – це ...

26. База оподаткування – це...

27. Об’єкт оподаткування – це ...

Дати відповідь на закриті тестові питання:

1. Показники Декларації про прибуток підприємства поділяються на:

а) показники сум, які включаються до складу валових витрат з врахуванням процентних обмежень;

б) показники, які розраховуються;

в) показники, які відображають за даними фінансового і податкового обліку;

г) всі три відповіді правильні.

2. Декларація про оподаткування прибутку підприємств буває:

а) однієї форми;

б) різних видів;

в) для резидентів та неризидентів;

г) для промислових та сільськогосподарських підприємств.

3. Декларація про прибуток підприємства подається до податкового органу:

а) в оригіналі;

б) ксерокопія;

в) відповідь а) і б) - вірні;

г) вірної відповіді немає.

4. Декларація про прибуток підприємства подається …:

а) незалежно від того, виникло податкове зобов’язання чи ні;

б) незалежно від фінансово-господарської діяльності підприємства;

в) у випадку виникнення податкового зобов’язання;

г) у випадку бюджетного відшкодування.

5. Авансові внески по податку на прибуток …:

а) сплачуються щомісячно;

б) сплачуються по закінченні кварталу;

в) не сплачуються;

г) в залежності від строку, вибраного підприємством.

6. Декларація про прибуток підприємства складається на підставі:

а) Закону України “Про оподаткування прибутку підприємства”;

б) Порядку складання Декларації про прибуток підприємства;

в) відповіді а) і б) - правильні;

г) Закону України “Про бухгалтерський облік та звітність” та П(С)БО № 17.

7. Декларація про прибуток підприємства складається із:

а) заголовної і основної частини;

б) основної частини і додатків;

в) заголовної та основної частини і додатків;

г) вірної відповіді немає.

8. Основна частина Декларації про прибуток підприємства складається із:

а) семи частин;

б) двадцяти рядків;

в) двадцяти трьох рядків;

г) п’яти розділів.

9. Які додатки до Декларації про прибуток підприємства складаються за рік:

а) Р1-Р4;

б) К1- К7;

в) К1/1 - К1/2;

г) А - Ж

10. Які додатки до Декларації про прибуток підприємства складаються за квартал:

а) Р1-Р4;

б) К1- К7;

в) К1/1 - К1/2;

г) А - Ж

11. Факс та електрона адреса платника податку …:

а) подаються обов’язково довідкою;

б) подаються обов’язково в заголовній частині Декларації про прибуток підприємства;

в) подаються за бажанням довідкою;

г) подаються за бажанням в заголовній частині Декларації про прибуток підприємства.

12. Декларація про прибуток підприємства заповнюється у:

а) гривнях з одним десятковим знаком;

б) тисячах гривень;

в) тисячах гривень з одним десятковим знаком;

г) гривнях або тисячах гривень – за бажанням підприємства.

13. Дані, наведені в Декларації про прибуток підприємства повинні підтверджуватись:

а) даними фінансового обліку;

б) даними податкового обліку;

в) первинними документами фінансового та реєстрами податкового обліку;

г) первинними документами фінансового та реєстрами податкового обліку і відповідними розрахунками.

14. Декларація про прибуток підприємства повинна заповнюватись таким чином щоб..:

а) забезпечити вільне читання тексту;

б) забезпечити вільне читання цифр;

в) збереження записів на протязі встановленого терміну;

г) всі три відповіді правильні.

15. Достовірність даних Декларації про прибуток підприємства підтверджується:

а) підписами керівника та головного бухгалтера;

б) підписами керівника та бухгалтера, який складав Декларацію;

в) підписами власника, головного бухгалтера та завірятись гербовою печаткою підприємства;

г) підписами керівника, головного бухгалтера та завірятись гербовою печаткою підприємства.

16. Формою податкової звітності з акцизного збору є:

а) декларація з акцизного збору;

б) розрахунок коригування акцизного збору;

в) розрахунок акцизного збору.

г) повідомлення про суми акцизного збору .

17. Звітний (податковий період) –це…:

а) період, за який платник податку зобов’язаний проводити розрахунок податку та сплачувати його до бюджету;

б) календарний квартал або рік;

в) звітний (податковий) місяць, квартал та рік;

г) період, який платник податку обере собі сам і затвердить в наказі про облікову політику підприємства.

18. Звітністю по земельному податку є:

а) Декларація про земельний податок;

б) розрахунок земельного податку;

в) звіт про земельний податок;

г) розрахункова відомість про сплату земельного податку.

19. Звітністю по збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є:

а) звіт про суми сплаченого збору;

б) Декларація про суми сплаченого збору;

в) розрахунок суми збору;

г) звіт про суми нарахованого збору .

20. Звітністю по збору за спеціальне використання водних ресурсів є:

а) звіт про суму збору;

б) Декларація про суму збору за спеціальне використання водних ресурсів;

в) розрахунок збору за спеціальне використання водних ресурсів;

г) платіжне доручення про перерахування коштів.

21. Розрахунок збору за спеціальне використання водних ресурсів подається до:

а) вищестоящої організації;

б) органів ДПА за місцем знаходження платника;

в) органів статистики;

г) фіноргани.

22. Розрахунок по податку з власників транспортних засобів заповнюється на

підставі:

а) аналітичного обліку по транспортних засобах;

б) податкового обліку;

в) даних ДПС МВС України;

г) даних податкових органів.

23. Формою звітності при спрощеній системі оподаткування є:

а) розрахунок єдиного податку;

б) розрахунок єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою;

в) відомість нарахування єдиного податку;

г) звіт про нарахування єдиного податку.