Зразок оформлення титульного аркуша

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-6.01   Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Кафедра образотворчого мистецтва     КУРСОВА РОБОТА з Історії зарубіжного та українського мистецтва (назва дисципліни) на тему: Творчість класиків українського живопису середини ХХ ст.     Студента (ки) ІІІ курсу групи ОМ-35 напряму підготовки 6.020205 Образотворче мистецтво Петренко Г.В. (прізвище та ініціали) Керівник доцент, канд.пед.наук Тимошенко Н.В. (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)   Національна шкала ________________ Кількість балів: ____Оцінка: ECTS ____     Члени комісії: _______________ Василенко О.М. (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ Зайцева Ю.А. (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ Анікін Т.В. (підпис) (прізвище та ініціали)   м. Полтава – 2013 рік ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-6.01   Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Кафедра образотворчого мистецтва     КУРСОВА РОБОТА з Методики викладання образотворчої діяльності (назва дисципліни) на тему: Методика вивчення творчості класиків українського живопису середини ХХ ст. на уроках образотворчого мистецтва у 5-7 класах   Студента (ки) ІV курсу групи ОМ-45 напряму підготовки 6.020205 Образотворче мистецтво Петренко Г.В. (прізвище та ініціали) Керівник доцент, канд.пед.наук Тимошенко Н.В. (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)     Національна шкала_______________ Кількість балів: ____Оцінка: ECTS   Члени комісії: _______________ Купріяненко О.М. (підпис) (прізвище та ініціали) ________________Золотаренко Т.М. (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ Бабенко Л.Г. (підпис) (прізвище та ініціали)   м. Полтава – 2013 рік

Додаток Б

Зразок оформлення змісту курсової роботи

з Історії зарубіжного та українського мистецтва

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. ФЕНОМЕН ТРАДИЦІЙНОГО УКРАЇНСЬКОГО КИЛИМАРСТВА…………………………………………………………….  
1.1. Визначення та структура феномену традиційного українського килимарства…………………….....................................  
1.2. Основні техніки традиційного українського килимарства ..
РОЗДІЛ 2. ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО МИСТЕЦТВО ТРАДИЦІЙНОГО УКРАЇНСЬКОГО КИЛИМАРСТВА..........................  
2.1. Розвиток традицій українського килимарства…..………..
2.2. Визначні митці традиційного українського килимарства…
ВИСНОВКИ……………………………………………………………
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………
ДОДАТКИ……………………………………………………………...
   

Зразок оформлення змісту курсової роботи

з Методики викладання образотворчої діяльності

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО КИЛИМАРСТВА НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА………………………………………………………………….    
1.1. Зміст навчального матеріалу з теми «Традиційне українське килимарство»…………………….....................................  
1.2. Аналіз досвіду вивчення традиційного українського килимарства на уроках образотворчого мистецтва………………….  
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ЗІ ШКОЛЯРАМИ ТРАДИЦІЙНОГО УКРАЇНСЬКОГО КИЛИМАРСТВА...  
2.1. Інноваційні пропозиції щодо вивчення традицій українського килимарства на уроках образотворчого мистецтва….  
2.2. Технологія виконання практичних завдань ……………...
ВИСНОВКИ……………………………………………………………
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………
ДОДАТКИ……………………………………………………………...
   

Додаток В

Приклади оформлення бібліографічного опису