ТЕМА: Управління внутрішніми справами

ЛЕКЦІЯ 20.

Навчальна мета: розглянути сутність та засади управління внутрішніми справами.

Час: 80 хв.

Метод: Лекція

Місце: Навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. 15 хв.

2. 15 хв.

3. 10 хв.

4. 10 хв.

5. 10 хв.

6. 10 хв.

7. 10 хв.

8. Заключна частина - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання).

Джерела і література:

1. Положення «Про Міністерство внутрішніх справ України», затверджене Указом Президента України від 17 жовтня 2000 р. N 1138/2000

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ» від 14 квітня 1997 р. N 341

3. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 11 грудня 1998р.

4. Закон України "Про пожежну безпеку" від 5 листопада 1997 р.

5. Закон України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" від 11 грудня 1998 р.

6. Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р.

7. Положення «Про Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб», затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. N 844

8. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про дозвільну систему» від 12 жовтня 1992 р. N 576

9. Молдован В.В. Правоохоронні органи. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. – К.: Юмана.- 1998.-564с.

10. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процесс України: Підручник.- 2-ге вид., перероб. і доп./. – К.: Либідь.- 1999.-362с.

11. Женунтій В., Біленчук П. Діяльності міліції – чітке регулювання //Право України. – 1991. - № 4. – С.23.

12. Заяць Н. Держава і соціальний захист громадян // Право України. – 1999. - №9