Ефективність суспільного ви­робництва — економічна і соціальна

Ефективність суспільного ви­робництва - економічна і соціальна - №1 - открытая онлайн библиотека

У найзагальнішій методологічній формі економічна ефективність суспільного виробництва визначається як співвідношення "результати - витрати"

Ефективність суспільного ви­робництва - економічна і соціальна - №2 - открытая онлайн библиотека

Однак цей показник дуже узагальнений, оскільки характеризує ефективність усіх сукупних витрат, які припадають на випуск одиниці продукції. Тому для визначення ефективного використання кожного фактора виробництва окремо, застосовується система конкретних показників:

-продуктивність праці;

- трудомісткість;

- фондовіддача;

- фондомісткість;

-матеріало-віддача;

- матеріаломісткість;

- капіталомісткість;

- еколого-ефективність