Самостійна позааудиторна робота

1. Шкідливі речовини в повітрі, воді та продуктах харчування, їх небезпека для людини.

Після вивчення теми студент повинен вміти:

1. Згідно ознакам і властивостям ОР визначити отруйну речовину, яка при певних обставинах може бути небезпечною для людини.

2. Надати першу долікарську допомогу при будь-якому отруєнні.

3. Діяти в осередку хімічного ураження.

Література:

1. В.Н. Александров, В.Й. Емельянов. Отравляющие вещества. -М., «Медицина» Военное издательство, 1990г.

2. А.М. Ицкова Это нужно знать каждому. -М., «Медицина», 1984.

3. М.І. Стеблюк Цивільна оборона Київ: «Урожай», 1994.

4. В.М. Лапін Безпека життєдіяльності людини - Львів.

5. О.Ф. Гавриленко, Г.А. Кремечек Забруднення навколишнього середовища хімічними речовинами, їх вплив на організм людини.

6. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності.

7. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. - Суми: «Університетська книга», 1999.Методичне завдання

До лабораторно-практичного заняття № 14 (ЦО та БЖД)

Тема: Заходи і засоби захисту населення, їх призначення.

Заняття 3. Основи десмургії. Основи транспортної іммобілізації. Правила зупинки кровотечі.

План заняття:

1. Організаційні і практичні заходи та засоби надання долікарської допомоги.

2. Загальні вимоги та правила щодо накладання бинтових пов’язок.

3. Конструкції бинтових пов’язок: колова, хрестоподібна, спіральна, «черепашкоподібна», колосоподібна, повзуча, їх призначення та техніка виконання.

4. Правила транспортної іммобілізації.

5. Ознаки зовнішньої (артеріальної, венозної, капілярної) і внутрішньої кровотеч.

6. Способи і засоби тимчасового спинення зовнішньої кровотечі.

7. Правила і техніка накладання джгута, закрутки, кровоспинної пов’язки.

8. Алгоритм долікарської допомоги при легеневій, шлунковій і кишковій кровотечах.

Позааудиторна самостійна робота

1. Класифікація пов’язок за їх характером та призначенням.

2. Мета і завдання транспортної іммобілізації.

3. Види кровотеч.

Література

1. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини.

2. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності.

3. О.І. Петрик «Медична допомога при травмах».

4. Бачинский Ю. Хирургия.

5. Буянов В.М. Первая медицинская помощь.Методичне завдання

До лабораторно-практичного заняття № 15 (ЦО та БЖД)

Тема: Заходи і засоби захисту населення, їх призначення.

Заняття 4.Основи транспортної іммобілізації. Правила знеболювання і боротьби із травматичним шоком.

План:

1. Перша долікарська допомога та транспортна іммобілізація при закритих і відкритих травмах.

2. Рани, їх класифікація; ознаки ран – законспектувати, вивчити.

3. Знеболювання.

4. Травматичний шок, його ознаки, долікарська допомога.

Позааудиторна самостійна робота

Повторити правила транспортної іммобілізації.

Шок, причини, види, ознаки.

Література

1. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини.

2. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності.

3. О.І. Петрик «Медична допомога при травмах».

4. Бачинский Ю. Хирургия.

5. Буянов В.М. Первая медицинская помощь.Методичне завдання

До лабораторно-практичного заняття № 16 (ЦО та БЖД)

Тема:  Транспортні аварії.

План:

1. Транспортні аварії і катастрофи, їх класифікація і загальна характеристика.

2. Дорожньо-транспортні пригоди, причини порушення загальних правил поведінки на вулицях і дорогах та користування транспортними засобами.

3. Засоби профілактики і захисту від небезпек пов'язаних з транспортними засобами.

4. Причини автомобільних травм.

5. Механізм розвитку автомобільних травм при ДТП.

6. Види автомобільних травм та їх локалізація у водія, пасажира і пішохода.

7. Організаційні заходи допомоги потерпілим у ДТП.

8. Правила евакуації потерпілого з автомобіля.

9. Алгоритм надання долікарської допомоги при ДТП.

План

1. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини.

2. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності.

3. О.І. Петрик «Медична допомога при травмах».

4. Бачинский Ю. Хирургия.

5. Буянов В.М. Первая медицинская помощь.Методичне завдання

До лабораторно-практичного заняття № 17 (ЦО та БЖД)

Тема: Заходи і засоби захисту населення, їх призначення.

Заняття 2. Пожежі. Організація евакозаходів.

Мета: ознайомити студентів з принципами евакуації населення в мирний та воєнні часи, правилами поведінки під час виникнення пожежі.

Завдання: навчити студентів правилам евакуації в різних екстремальних ситуаціях, а також правилам поведінки в місцях великого скупчення людей, навчити користуватися засобами пожежегасіння і діям під час пожежі.

План заняття:

1. Пожежі, причини, класифікація.

2. Засоби пожежегасіння.

3. Поведінка людини під час пожежі.

4. Сутність евакуаційних заходів, способи і принципи проведення евакуації.

5. Евакуація. Сутність евакуаційних заходів, способи і принципи проведення евакуації.

Завдання для позааудиторної самостійної роботи:

1. Пожежі, причини, класифікація.

2. Засоби пожежегасіння.

3. Поведінка людини під час пожежі.

4. Організація евакозаходів.

5. Письмово розробити план евакуації студентів факультетів: перекладачів (5-й поверх, І корпус), інституту Східних мов (7-й поверх, ІІІ корпус) під час проведення негайної евакуації.

Після практичного заняття студенти повинні:

- діяти в умовах надзвичайних ситуацій;

- евакуюватися із КНЛУ у разі виникнення екстремальної ситуації;

- знати правила поведінки і рятування під час пожежі;

- знати правила поведінки в натовпі.

Література:

1. Атаманюк В.Г. Гражданская оборона. – С. 79-98.

2. Егоров Гражданская оборона. С.231-260.

3. Это должен знать и уметь каждый. – С. 19-49.

4. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини.

5. Джигирей Безпека життєдіяльності.

6. Гавриленко О.Ф., Кремечек Г.А. Надзвичайні ситуації та правила поведінки при їх виникненні.

7. Желібо Е.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності – К., «Каравела», Львів «Новий світ - 2000», 2001.