Самостійна робота №12

Тема: Керування гальмами.

Методичні вказівки.

При засвоєнні даного матеріалу необхідно звернути увагу на порядок приймання локомотива, зміни кабіни керування, причеплення локомотива до состава та порядок керування гальмами під час руху поїзда. Після засвоєння вказаного матеріалу необхідно письмово відповісти на питання згідно варіанту. При вивченні матеріалу необхідно користуватися літературою (3) або відповідними інструкціями підприємств.

№ варіанта Параметр, який необхідно описати

1

Порядок приймання локомотива перед виїздом з депо
Загальні положення управління гальмами
Дії машиніста при вимушеній зупинці поїзда на спуску

2

Порядок зміни локомотивних бригад
Управління автогальмами у вантажних поїздах
Дії машиніста при вимушеній зупинці поїзда на підйомі

3

Порядок зміни кабіни керування
Управління гальмами при веденні поїзда по ломаному профілю
Дії машиніста під час доставки поїзда після його розривання

4

Порядок причеплення локомотива до состава
Загальні положення управління гальмами
Порядок відігрівання замерзлих місць гальмівного обладнання

5

Порядок приймання локомотива перед виїздом з депо
Управління автогальмами у вантажних поїздах
Особливості управління гальмами взимку

6

Порядок зміни локомотивних бригад
Управління гальмами при веденні поїзда по ломаному профілю
Дії машиніста при вимушеній зупинці поїзда на спуску

7

Порядок зміни кабіни керування
Загальні положення управління гальмами
Дії машиніста при вимушеній зупинці поїзда на підйомі

8

Порядок причеплення локомотива до состава
Управління автогальмами у вантажних поїздах
Дії машиніста під час доставки поїзда після його розривання

9

Порядок приймання локомотива перед виїздом з депо
Управління гальмами при веденні поїзда по ломаному профілю
Порядок відігрівання замерзлих місць гальмівного обладнання

10

Порядок зміни локомотивних бригад
Загальні положення управління гальмами
Особливості управління гальмами взимку

11

Порядок зміни кабіни керування
Управління автогальмами у вантажних поїздах
Дії машиніста при вимушеній зупинці поїзда на спуску

12

Порядок причеплення локомотива до состава
Управління гальмами при веденні поїзда по ломаному профілю
Дії машиніста при вимушеній зупинці поїзда на підйомі

13
Порядок приймання локомотива перед виїздом з депо
Загальні положення управління гальмами
Дії машиніста під час доставки поїзда після його розривання

14

Порядок зміни локомотивних бригад
Управління автогальмами у вантажних поїздах
Порядок відігрівання замерзлих місць гальмівного обладнання

15

Порядок зміни кабіни керування
Управління гальмами при веденні поїзда по ломаному профілю
Особливості управління гальмами взимку

16

Порядок причеплення локомотива до состава
Загальні положення управління гальмами
Дії машиніста при вимушеній зупинці поїзда на спуску  

17

Порядок приймання локомотива перед виїздом з депо
Управління автогальмами у вантажних поїздах
Дії машиніста при вимушеній зупинці поїзда на підйомі

18

Порядок зміни локомотивних бригад
Управління гальмами при веденні поїзда по ломаному профілю
Дії машиніста під час доставки поїзда після його розривання

19

Порядок зміни кабіни керування
Загальні положення управління гальмами
Порядок відігрівання замерзлих місць гальмівного обладнання

20

Порядок причеплення локомотива до состава
Управління автогальмами у вантажних поїздах
Особливості управління гальмами взимку

21Порядок приймання локомотива перед виїздом з депо
Управління гальмами при веденні поїзда по ломаному профілю
Дії машиніста при вимушеній зупинці поїзда на спуску

22

Порядок зміни локомотивних бригад
Загальні положення управління гальмами
Дії машиніста при вимушеній зупинці поїзда на підйомі

23

Порядок зміни кабіни керування
Управління автогальмами у вантажних поїздах
Дії машиніста під час доставки поїзда після його розривання

24

Порядок причеплення локомотива до состава
Управління гальмами при веденні поїзда по ломаному профілю
Порядок відігрівання замерзлих місць гальмівного обладнання

25

Порядок приймання локомотива перед виїздом з депо
Загальні положення управління гальмами
Особливості управління гальмами взимку

26

Порядок зміни локомотивних бригад
Управління автогальмами у вантажних поїздах
Дії машиніста при вимушеній зупинці поїзда на спуску

27

Порядок зміни кабіни керування
Управління гальмами при веденні поїзда по ломаному профілю
Дії машиніста при вимушеній зупинці поїзда на підйомі

28

Порядок причеплення локомотива до состава
Загальні положення управління гальмами
Дії машиніста під час доставки поїзда після його розривання

29

Порядок приймання локомотива перед виїздом з депо
Управління автогальмами у вантажних поїздах
Порядок відігрівання замерзлих місць гальмівного обладнання

30

Порядок зміни локомотивних бригад
Управління гальмами при веденні поїзда по ломаному профілю
Особливості управління гальмами взимку