Список використаної літератури

1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.

2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV // Нове діло. 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.

3. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 "Про затвердження порядку подання фінансової звітності" // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.

4. Постанова КМУ від 6 вересня 2000 р. № 1398 "Про внесення змін до Постанови КМУ від 23 квітня 1999 р. № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - № 85 (510). - 15 вересня.

5. Наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.

6. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа, 1999. - 274 с.

7. Бутинецъ Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.

8. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2000. - 578 с.

9.Усач Б.Ф.Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.

10.Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. – К.: Каравела, 2002. – 504 с.

11.Організація та методика аудиту. Під редакцією Демченко В.В. Одеса: Друк. 2003.

    12.Аудит: Теорія і практика. Навчальний посібник.

Чернелевський Л.М., Беренда Н.І., 2008 Хай-Тек Прес, - 560с.

    13. Аудит в схемах и таблицах.Татьяна Мултановская, Марина Горяева, 2009 Факто- 336 с.

    14.Аудит с нуля. Карина Утенкова, 2009 Фактор – 304 с.

    15.Аудиторская деятельность: организация системы внутреннего контроля качества.О. Миронова 2009 Фактор-352 с.