Створення головної кнопкової форми

Кнопкова форма БД виконує функції звичайного меню, що дає змогу створити користувачеві кращий інтерфейс для роботи з БД та надає прямий доступ до об'єктів БД. На кнопкову форму виносяться кнопки, які відкривають форми, звіти, закривають поточну БД або активізують інші кнопкові форми.

Кнопкову форму можна створити за допомогою Майстра, який називається Диспетчер кнопкових форм (рис.47). Він автоматично створює у вкладці Таблиці спеціальну таблицю-драйвер Елементи кнопкової форми (Switchboard).

Створення головної кнопкової форми - №1 - открытая онлайн библиотека

Рис. 47. Діалогове вікно Диспетчер кнопкових форм

Завдання: Створити кнопкову форму для БД Realiz.mdb.

Щоб створити кнопкову форму необхідно:

1. Вибрати команду в меню Сервіс -> Службові програми -> Диспетчер кнопкових форм. Після цього диспетчер форм перевіряє наявність кнопкових форм і при її відсутності виводить на екран повідомлення, в якому - запитання: "Чи потрібно створювати кнопкову форму ?". Натиснути кнопку Так.

2. Після натиснення на кнопку Так з'являється основне вікно Диспетчер кнопкових форм зі списком сторінок кнопкової форми (рис.47). В цьому вікні вказуються всі сторінки кнопкової форми (в нашій БД їх буде три: Довідники, Форми, Звіти).

3. Щоб створити сторінку кнопкової форми Довідники, потрібно натиснути кнопку Створити й у діалоговому вікні, що з'явиться, ввести ім’я нової сторінки Довідники (рис.47) і натиснути кнопку ОК. Ім’я нової сторінки появиться в списку диспетчера. Таким чином створіть сторінки Форми і Звіти.

4. Тепер потрібно кожній сторінці задати необхідні елементи. Для цього виділяємо першу сторінку Main Switchboard в списку і натискаємо кнопку Зміна. Відкриється діалогове вікно Зміна сторінки кнопкової форми (рис. 48), яка повинна містити назву сторінки і список елементів на цій сторінці. В цьому вікні можна додавати, змінювати і вилучати елементи вибраної сторінки форми, а також змінювати порядок їх розміщення на сторінці.

5. У полі Назва кнопкової форми змінюємо стандартну назву на нову: Реалізація. Список елементів форми поки що порожній, і доступна лише одна кнопка Створити, яку необхідно натиснути, щоб створити перший елемент. Відкриється діалогове вікно Зміна елемента кнопкової форми.

Створення головної кнопкової форми - №2 - открытая онлайн библиотека

Рис. 48. Діалогове вікно Зміна сторінки кнопкової форми

6. У полі Текст введіть назву створюваної кнопки: Довідники.

7. У полі Команда вибираємо команду Перейти до кнопкової форми. Поле Команда дозволяє визначити дію, яка буде виконуватися при натисненні цієї кнопки. Всього можна задати вісім дій: відкриття форми в режимі додання записів або редагування, відкриття звіту, запуск макросу або процедури VBA, запуск Майстра для редагування кнопкової форми, перехід до іншої кнопкової форми і вихід із БД.

8. У полі Кнопкова форма вибираємо ім'я сторінки кнопкової форми: Довідники.

9. Аналогічно створіть кнопки, які будуть відкривати сторінки Форми та Звіти.

10. Остання кнопка Вихід повинна забезпечити вихід із БД. Створюючи її, виберіть зі списку команду Вихід із додатка. Натисніть кнопку Закрити, щоб закрити цю сторінку. Аналогічно можна додати кнопки на Інші сторінки.

11. Створимо три кнопки на сторінці Звіти: Сума Реалізації, Сума за період та Вихід. Для цього виділяємо в списку сторінку Звіти і натискаємо кнопку Зміна.

12. Знову відкриється вікно Зміна сторінки кнопкової форми. В полі Назва кнопкової форми повинна відображатись назва Звіти. Далі активізують кнопку Створити. У вікні Зміна елемента кнопкової форми (рис. 48), у полі Текст вводимо текстовий коментар до кнопки: Сума Реалізації, зі списку поля Команда вибираємо потрібну команду: Відкрити звіт. Третє поле змінюється відповідно до вибраної команди -в нашому завданні це поле Звіт, у списку якого вибирають потрібний звіт із БД: Реалізація_Сума. Після чого активізують кнопку ОК.

13. Для створення кнопок Сума за період та Вихід знову активізують кнопку Створити і виконують дії, аналогічні описаним вище.

14. Закрийте всі діалогові вікна і відкрийте форму Switchboard в режимі конструктора форм. Вставте у форму будь-який рисунок, створіть заголовок і т. і.. В результаті виконання всіх дій кнопкова форма має ви­гляд, показаний на рис. 49.

Створення головної кнопкової форми - №3 - открытая онлайн библиотека

Рис. 49. Головна Кнопкова форма Реалізація

15. Перейдіть у режим форми і перевірте, як працює кнопкова форма. Кожна кнопкова форма повинна мати кнопку для виходу із додатка, а форми, вбудовані в головну кнопкову форму, - кнопку для повернення на попередній рівень в ієрархії кнопкових форм або кнопку виходу із додатка.