Створення групи макросів

Робота з БД потребує інколи великої кількості макросів. Для полегшення роботи макроси за певною ознакою об'єднують у групи, які можуть містити кілька макросів. Кожній групі присвоюється ім'я, яке заноситься у стовпець Ім'я макроса. При виконанні певного макросу вказується назва самого макросу і через крапку - ім'я макросу групи (наприклад, Макросі має у своєму складі макрос Макрос2.Таблиця, Макрос2.Форма, Макрос2.Звіт, Макрос2.Вихід).

Створення групи макросів - №1 - открытая онлайн библиотека

Рис. 38. Група макросів

Завдання: Створити форму з назвою Форма1, яка б складалася із чотирьох кнопок з назвами: Таблиця, Форма, Звіт, Вихід. Для кожної кнопки створити Макрос:

> Кнопка Таблиця повинна відкривати таблицю Продукція і активізувати останній запис.

> Кнопка Форма повинна відкривати форму Реалізація і активізувати новий запис.

> Кнопка Звіт повинна відкрити звіт Реалізація_Сума для перегляду.

> Кнопка Вихід повинна дати змогу користувачеві вийти з Форми1.

Для вирішення такого завдання спочатку можна створити макрос, а потім кнопки на формі, або навпаки. Ми розпочнемо роботу з макросів. Щоб створити необхідний макрос, виконаємо наступні дії:

1. Відкриваємо БД Realiz.mdb і на панелі об'єктів, активізуємо об'єкт Макроси і на панелі інструментів натискаємо на кнопку Створити.

2. Додаємо поле Ім'я макросу і записуємо в це поле назву першого макросу Таблиця (рис.38).

Створення групи макросів - №2 - открытая онлайн библиотека

Рис. 39. Форма для вибору об'єкта

3. В полі Макрокоманда вибираємо зі списку макрокоманд макрокоманду Відкрити таблицю, а в аргументах макрокоманда вказуємо ім'я таблиці - Продукція та режим виводу - Таблиця.

4. Для активізації останнього запису в таблиці Продукція вибираємо макрокоманду НаЗапис для макросу Таблиця. В аргументах макрокоманди вказуємо Тип об'єкта - Таблиця, Ім'я об'єкта - Продукція та запис - Останній. І т.д..

5. Створивши всі макроси, зберегти макрос під іменем Макрос2 (рис.38).

6. За допомогою Конструктора форм створюємо форму з кнопками і даємо назву Форма1 (рис. 39).

7. Для того, щоб створені кнопки виконували роботу створених макросів, необхідно кожній кнопці назначити конкретний макрос. Для цього в режимі Конструктора форм активізуємо кнопку Таблиця і в меню Вид вибираємо команду Властивості.

8. У вікні, що з'являється, потрібно відкрити вкладку Все (або Подія) і знайти поле Натиснення кнопки, та зі списку вибрати потрібний макрос, а саме – Макрос2.Таблиця (рис.40).

9. Такі ж дії виконати для усіх кнопок.

10. Перевірити роботу кнопок на формі у режимі форми.

Створення групи макросів - №3 - открытая онлайн библиотека

Рис, 40. Присвоєння Макросів кнопкам

Після створення макросу його можна перетворити на модуль Visual Basic для перегляду всіх команд і виконання (або редагування) їх у середовищі Visual Basic. Із цією метою в основному вікні БД виділяють макрос та в меню Файл вибирають команду Зберегти як, а у вікні Збереження, у полі Як зі списку вибирають Модуль та активізують кнопку ОК. У наступному вікні активізують кнопку Перетворити.